Elintarvikkeiden valmistus ja myynti yleisötapahtumissa

Yleisötilaisuuden järjestäjän on hyvä sijoittaa elintarviketoimijoiden myyntipisteet siten, että myyntipiste on mahdollista suojata riittävästi pölyltä, kosteudelta, liialliselta auringonvalolta ja lämmöltä sekä haittaeläimiltä. Elintarviketoimijoille tulee osoittaa talousveden saanti- ja jätevesipisteet sekä järjestää tapahtuman jätehuolto asianmukaisesti niin, että myyntipisteiden jäteastioiden tyhjennys riittävän usein on mahdollista. Elintarviketoimijoita varten tulee myös varata riittävä määrä erillisiä, käsienpesupisteellä varustettuja käymälöitä.

Tarkempia tietoja elintarvikkeiden myynnistä tapahtumissa löytyy ympäristöterveydenhuollon ulkomyyntisivuilta.

Ajankohtaista