Historialliset jokikävelyt -mobiiliopas

Vantaan kulttuuriympäristökohteet löytyvät älypuhelimella.

Vantaan kaupunginmuseo ja viheralueyksikkö ovat laatineet yhteisen Vantaan historialliset jokikävelyt -mobiilioppaan. Sen avulla voi tutustua Vantaan jokivarsien luontoon sekä arkeologisiin ja kulttuurihistoriallisiin kohteisiin.

Vantaan historialliset jokikävelyt -mobiilioppaan kolme reittiä kiertävät Keravanjoen, Vantaanjoen ja Mätäojan varsilla. Reitit on suunniteltu kierrettäväksi joko jalan tai pyöräillen. Niitä voi seurata älypuhelimella, tabletilla tai tietokoneella osoitteesta tarinasoitin.fi/jokikavelyt.

Mobiiliopas on toteutettu Suomen museoliiton ja Momeo Oy:n kehittämällä Seinätön museo -alustalla.

Keravanjoen varrella

Reitti esittelee Tikkurilan ja Jokiniemen alueella Keravanjoen varteen sijoittunutta toimintaa kivikautisesta asutuksesta aina 1900-luvun teollisuusrakennuksiin ja Heurekaan saakka. Kohteiden avulla tutustutaan siihen, millaiselta joen varsi on näyttänyt eri historian aikoina ja miten sen maisema on muuttunut ajan saatossa.

Reitti on noin 4 kilometriä pitkä, ja pääosa siitä kulkee kevyenliikenteenväyliä pitkin. Sen varrella on 15 kohdetta, joista jokaiseen liittyy monivalintatehtävä.

Kuninkaantien kylät

Noin 15 kilometriä pitkä Vantaanjokea seuraileva reitti kulkee Helsingin pitäjän kirkonkylästä Vantaankosken kautta Martinkylään. Reitti noudattelee historiallista Suuren Rantatien eli Kuninkaantien linjausta.

Reitillä on huomioitu luontokohteita sekä esitelty Vantaankosken alueelle muodostunutta varhaista teollisuutta. Reitti on pääasiassa tarkoitettu kierrettäväksi pyöräillen ja sitä voi kulkea myös lyhyempinä osina.

Halavasepikän mailla

Reitti tutustuttaa Mätäojan kosteikkoalueeseen ja sen omaleimaiseen geologiseen historiaan Vantaanjoen vanhana lasku-uomana sekä alueen harvinaisiin asukkeihin. Luontokohteiden lisäksi reitti tutustuttaa Mätäojan lähistöllä sijaitseviin esihistoriallisiin ja historiallisiin kohteisiin. Alueella on ollut asutusta varhaiselta kivikaudelta lähtien.

Mätäojan kosteikkoaluetta seuraileva reitti on noin 3 kilometriä pitkä, ja pääosa siitä kulkee kevyenliikenteenväyliä pitkin.

Pdf-esite Historiallisista jokikävelyistä

Ajankohtaista