Ötököiden merkitys

Pörriäinen kukkasessa.

Ötökät, eli hyönteiset ja muut selkärangattomat pikkueläimet, ovat elintärkeitä ekosysteemeille. Myös ihmisten hyvinvointi on riippuvainen ötököiden tuottamista ekosysteemipalveluista.

Ötökät auttavat pitämään ravinteet kierrossa, pölyttävät kasveja, levittävät siemeniä, ylläpitävät maaperän rakennetta ja hedelmällisyyttä ja ovat tärkeä ravinnonlähde monille eläimille. Tuhoa aiheutuu yleensä sellaisista ötököistä, jotka pystyvät lisääntymään rajattomasti ihmisen luomassa yksipuolisessa elinympäristössä tai kun ötökät leviävät ekosysteemiin uutena lajina, eikä uudessa ympäristössä ole luontaisia saalistajia pitämään kantaa kurissa.

Monimuotoisuuden kolme tasoa

Parhaiten ötökät ja niistä riippuvaiset ekosysteemit voivat, kun luonnon monimuotoisuus säilyy. Monimuotoisuutta voidaan tarkastella kolmella eri tasolla. Yksi taso on lajien sisäinen monimuotoisuus. Liian samanlainen perimä altistaa sairauksille ja taudeille, sekä olosuhteiden muutoksille. Tappavan taudin leviäminen tai poikkeuksellisen ankarat sääolot voivat hävittää kokonaisia populaatioita, äärimmäisissä tapauksissa koko lajin.

Toinen taso on lajien monimuotoisuus, jota useimmiten tarkoitetaan, kun puhutaan luonnon monimuotoisuudesta. Suuri lajien määrä on yleensä hyvä, sillä se lisää ekosysteemin kestävyyttä. Esimerkiksi saalistajilta ei lopu ruoka yhden saalieläinlajin hävitessä tai vähentyessä joltain alueelta, vaan saalistajat voivat siirtyä saalistamaan jotain toista lajia.

Kolmas ja laajin taso on ekosysteemien monimuotoisuus. Ekosysteemillä tarkoitetaan tietyssä paikassa olevaa yhtenäistä aluetta, joka muodostaa toiminnallisen kokonaisuuden. Esimerkiksi lampi tai metsä muodostavat omat ekosysteemit. Erilaisissa ekosysteemeissä asuu erilainen lajisto ja ne reagoivat luonnonhäiriöihin eri tavalla.

Näin edistän monimuotoisuuden säilymistä

Jotta ötököiden monimuotoisuus säilyisi, on tärkeää huolehtia niiden luontaisista elinympäristöistä. Tässä auttavat esimerkiksi elinympäristöjä muuttavien ja yksipuolistavien vieraslajien torjunta, ekologisten yhteyksien eli yhtenäisten luonnontilaisten alueiden säilyttäminen ja monilajisten ja luonnonmukaisesti hoidettujen pihojen suosiminen. Lue lisää luonnon monimuotoisuudesta Vantaalla.

Ötökkävuonna tuetaan luonnon monimuotoisuutta esimerkiksi järjestämällä vieraslajitalkoita ja kannustamalla ötökkäystävällisen pihan ylläpitämiseen.

Ajankohtaista