Siivoustalkoot

kuva siivoustalkooporukasta

Pääkaupunkiseudun yhteiset siivoustalkoot järjestetään 30.3.–31.5.2020. Siivoustalkoille hyviä kohteita ovat yleiset alueet, kuten puronvarret, metsiköt, puistot ja teiden pientareet. Talkoissa kerätään pois luontoon kuulumattomat roskat. Talkoissa ei kerätä luonnosta mitään eloperäistä, kuten lehtiä ja risuja, eikä siivota yksityisiä alueita.

Kaupunki tarjoaa talkoolaisille jätesäkit ja tarvittaessa siivoustyövälineitä sekä huolehtii roskien ja romujen poiskuljetuksen sovitusta paikasta.

Lajittele talkoissa erikseen:

  • metalliromu
  • sähkö- ja elektroniikkaromu
  • vaarallinen jäte
  • renkaat
  • puujäte

Renkaita ym. isokokoisia romuja ei tarvitse säkittää.

Talkooalueesta, ajankohdasta sekä tarvikkeista ja kuljetusavusta on sovittava Vantaan kaupungin viheralueyksikön kanssa.

Ajankohtaista

Twitter