Luonnonsuojelu

Nainen tutkimassa Pitkäkosken luonnonsuojelualueen tietokylttiä.

Suojelualueet säilyttävät alkuperäisluontoa

Vantaan luonto näyttäytyy hienoimmillaan kaupungin monilla luonnonsuojelualueilla. Luonnonsuojelualueet tutustuttavat ulkoilijan monipuoliseen ja yllättäväänkin kasvi- ja eläinlajistoon. Suojelualueet ovat erinomaisia opetus- ja oppimiskohteita. Luontoympäristö myös tunnetusti vaikuttaa rauhoittavasti ja terveyttä edistävästi.

Suuret satojen hehtaarien laajuiset suojelualuekokonaisuudet löytyvät kaupungin reunoilta lännessä ja idässä. Pienet suojelualueet ovat yleensä suojeltujen luontotyyppien rauhoituksia. Luontotyyppiensä edustavia kohteita on otettu mukaan Euroopan unionin Natura 2000 -suojelualueverkostoon. Vantaan puolelle yltää alueita neljästä Natura-aluekokonaisuudesta.

Luonnonmuistomerkit

Suojelualueiden lisäksi Vantaalla on rauhoitettu merkittäviä luontokohteita, jotka ovat yleensä joko huomionarvoisia puita ja puuryhmiä tai geologisia kohteita.

Ajankohtaista