Melonta

Melomisessa pääset nauttimaan vesillä liikkumisesta kanootilla tai kajakilla.

Avokanootteja melotaan yksilapaisella melalla ja ne ovat tarkoitettu niin retki-, joki-, kuin koskimelontaankin. Avokanootit ovat kantavia, monipuolisia ja vaivattomia vesistöissä liikkumiseen. Kajakit ovat sen sijaan pitkiä ja kapeita liikkumisvälineitä, jossa käytetään kaksilapaista melaa.

Lukuisat vesistöt antavat loistavan mahdollisuuden nauttia Vantaan kauniista luonnosta melomalla. Melojan on syytä ottaa huomioon, että Vantaanjoen olosuhteet vaihtelevat vuodenaikojen ja virtaamien mukaan. Loppukeväästä alkusyksyyn asti Vantaanjoen virtaus on vähäistä, jolloin meloja voi kulkea jokea molempiin suuntiin. Alkukeväästä ja loppusyksystä virtaus on huomattavasti voimakkaampaa ja varsinkin tulvien aikaan Vantaanjoen suurimmat kosket ovat koskimelontaan suotuisat.

Ajankohtaista