Kalakannan hoito Vantaalla

Vantaankosken ja Tikkurilankosken kalastuslupa-alueille pyritään istuttamaan saalisvarmuuden parantamiseksi pyyntikokoisia kirjolohia viikottain toukokuun puolivälistä lähtien.

Jätevesien käsittelyn tehostumisen seurauksena Vantaanjoen vesistön veden laatu on parantunut. Se on mahdollistanut taimenkantojen elvyttämisen ja kalojen istuttamisen Vantaalla.
Veden laadun parantamisen lisäksi Vantaan kalavesiä on hoidettu kalojen vaellusesteitä poistamalla, vaelluskalojen kutu- ja poikasalueita kunnostamalla, kalojen istutuksilla sekä kalastuksen ohjauksella. Nykyisin Vantaanjoen vesistössä on lisääntyvä taimenkanta ja taimenten kutuaikaan purojen ja koskien rannoilla voi nähdä runsaasti asukkaita seuraamassa kalojen kutuseremonioita.

Vantaan kaupunki on palkannut useana kesänä kaksi opiskelijaa purotalkkareiksi. Purotalkkarit ovat järjestäneet kunnostustalkoita ja kunnostaneet myös itse taimenten lisääntymisalueita. Lisäksi purotalkkarit ovat siivonneet puro- ja jokiuomia sinne kertyneistä roskista ja jätteistä, purkaneet kalojen vaellusta haittaavia rytöpatoja ja poistaneet haitallisia vieraslajeja kuten jättipalsamia.

Kalastus on Vantaalla ohjattu kalaistutuksilla ja kalastuslupien myynnillä vesistön pääuomiin Vantaanjokeen ja Keravanjokeen. Pienemmät sivu-uomat ja purot on säästetty taimenten lisääntymisalueiksi. Kalaistutusten pääpaino on Vantaakoskella ja Tikkurilankoskella.

Mittavien istutusten ansiosta Vantaankosken kalastuslupa-alueesta on muodostunut yksi Etelä-Suomen suosituimmista kalastuspaikoista. Tikkurilankoskessa on uusi kesäksi 2021 avautuva kalastuslupa-alue, jonne on poikkeuksellisen hyvät julkisen liikenteen kulkuyhteydet.

Vantaankosken ja Tikkurilankosken kalastuslupa-alueilla kaikilla kalastajilla, myös alle 18–vuotiailla, on oltava kalastusta harjoittaessaan Vantaankosken ja Tikkurilankosken kalastuslupa. Lisäksi 18–64-vuotiaiden kalastajien on suoritettava kalastonhoitomaksu.

Vantaan koski- ja virta-alueilla saa pyydystää enintään kaksi lohikalaa (taimen, lohi, harjus ja kirjolohi) vuorokaudessa. Saaliskiintiön tarkoituksena on parantaa koski- ja virta-alueiden saalisvarmuutta.

Saaliiksi saatu taimen, jolla on ehjä rasvaevä, on todennäköisesti luonnon villiä kantaa ja se on viipymättä vapautettava takaisin veteen.

Vantaanjoen vesistössä taimen ja lohi on rauhoitettu 1.9.-30.11.

Kalastus Vantaankoskessa ja Tikkurilankoskessa on kielletty 1.10.–30.11. ja muilla Vantaan koski- ja virta-alueilla 1.9.–30.11.

Vantaankoskessa ja Mustakoskessa kahlaaminen on kielletty 1.10.–31.5. lohen ja taimenen mädin kehittymisen turvaamiseksi. Muissa koskissa kahluukielto astuu voimaan jo 1.9.

Ajankohtaista