Urheilu- ja liikuntaseuroille

Amerikkalaista jalkapalloa

Infoa koronaviruksen vaikutuksesta liikuntapaikkojen käyttöön (15.4.2021)

Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä on päättänyt, että ma 19.4. alkaen avataan 20-vuotiaiden ja sitä nuorempien ohjattu liikuntaharrastustoiminta ulkona. Toiminta on toteutettava jo aiemmin käytössä olleiden terveysturvallisuusohjeiden pohjalta. Seuran tulee toimittaa terveysturvallisuuslomake täytettynä liikuntatilavaraukset@vantaa.fi sähköpostilaatikkoon, mikäli edellinen lomake ei kattanut ma 19.4. alkavaa ulkoliikuntatoimintaa.

Liikuntapaikkojen avaaminen Vantaalla koskee ulkokenttiä, mm. tekonurmet, yleisurheilukentät, pesäpallokentät. Luonnonnurmikentät avataan sitä mukaa, kun ne ovat käyttöä kestävässä kunnossa. Pukuhuoneet eivät ole käytössä.

Liikuntapalvelut on palauttanut Timmiin kaikki huhtikuun ulkokenttien vuorot ma 19.4. alkaen. Seuran tulee ilmoittaa liikuntatilavaraukset@vantaa.fi sähköpostilaatikkoon peruttavaksi ne vuorot, jotka vuorot eivät ole suunnattu kyseiselle ikäryhmälle. Ilmoitukset tulee tehdä su 18.4. mennessä.

Harrastustoiminnan rajoitukset jatkuvat 30.4.2021 saakka

Koronakoordinaatioryhmä linjasi kokouksessaan 24.3.2021, että alueella voimassa olevia yksityistilaisuuksiin, harrastustoimintaan, julkisten tilojen käyttöön ja etätyöhön liittyviä rajoituksia ja suosituksia jatketaan 30.4.2021 saakka. (lue koko tiedote)

Harrastustoiminnassa voimassa olevat rajoitukset

 • Harrastustoiminta on keskeytetty ennen vuotta 2008 syntyneiltä 30.4.2021 asti
 • 2008 ja sen jälkeen syntyneiden kaikki harrastustoiminta tulee järjestää ilman lähikontakteja
 • Harrastustoimintaan on laadittava terveysturvallisuussuunnitelma
 • 6 henkilön rajaus ei koske harrastustoimintaa, vaan ainoastaan yleisötilaisuuksia
 • Otteluita, kilpailuita, turnauksia, esityksiä tai tapahtumia ei järjestetä. 

Toiminnassa noudatettavat turvallisuusperiaatteet

 • Harrastusryhmän kokoonpano on vakiintunut ja perustuu ennakkoilmoittautumiseen. Kaikille avointa toimintaa ei voi järjestää.
 • Toiminnassa noudatetaan viranomaisten ojeistusksia ja liikunnan osalta lisäksi Olympiakomitean antamia terveysturvallisuusohjeita turvaetäisyyksistä, käsihygieniasta ja kasvomaskien käyttämisestä. 
 • Ohjaajat ja 12 vuotta täyttäneet osallistujat käyttävät kasvomaskia, mikäli henkilöllä ei ole terveydellistä estettä kasvomaskin käyttämiselle. Kasvomaskin käyttöä edellytetään muulloin paitsi urheilusuoritusten aikana. 
 • Toiminta on toteutettava tavalla, jossa ei synny lähikontakteja.
 • Harrastusryhmän koko on mitoitettava niin, että osallistujat voivat säilyttää turvavälin. Suurissa tiloissa voi toimia useampi ryhmä kuitenkin siten, että ryhmät eivät ole keskenään kontaktissa.
 • Ryhmäkoon mitoittamisesta ja valvonnasta sekä muiden ohjeiden valvonnasta vastaa toiminnan järjestäjä.
 • Pukeutumis- ja peseytymistilojen käyttö rajoitetaan vain välttämättömään käyttöön
 • Harrastukseen saattajat, kuten vanhemmat, eivät tule sisätiloihin. Alle kouluikäisten saattamisen osalta voidaan tehdä erityisjärjestelyjä.

Ennen vuotta 2008 syntyneiden käyttövuorojen peruminen

Toiminnan järjestäjän tulee perua ennen vuotta 2008 syntyneille tarkoitetut käyttövuorot huhtikuun loppuun saakka:

 1. Koulujen, oppilaitosten ja päiväkotien osalta ennen varauksen alkua Timmin varauskalenterin kautta ennen varauksen alkua.
 2. Liikunnan palvelualueen hallinnassa olevien tilojen (jalkapallohallit, jäähallit, uimahallit, liikuntahallit, kalliosuojien liikuntatilat jne.) varaukset tulee peruuttaa lähettämällä sähköpostiaosoitteeseen liikuntatilavaraukset@vantaa.fi ennen varauksen alkua.
 • Perumatta jääneet vuorot laskutetaan normaalisti.
 • Käyttövuoron vaihdoksia ei hyväksytä.
 • Sekaryhmien osalta toiminnan järjestäjän tulee huolehtia, että toimintaan osallistuu ainoastaan vuonna 2008 ja sitä myöhemmin syntyneet.
 • Mikäli tilaa käytetään taiteen perusopetuksen etäopetuksen järjestämiseen siten, että tilassa on läsnä vain 1 aikuinen ja oppilaat etänä, niin tilaa saa käyttää, eikä vuoroa tarvitse perua.

Lisätietoja:

Katriina Sahala, liikunnansuunnittelija: katriina.sahala@vantaa.fi, 040 198 4663

Anu Jokela, liikuntapäällikkö: anu.jokela@vantaa.fi, 043 825 8845

Veli-Matti Kallislahti, liikuntajohtaja: veli-matti.kallislahti@vantaa.fi, 050 511 8636

Vantaalla toimii reilut 200 liikunta- ja urheiluseuraa, jotka liikuttavat vuosittain kymmeniä tuhansia vantaalaisia tarjoten toimintaa useiden eri lajien harrastajille. Liikunnan palvelualue tekee yhteistyötä seurojen kanssa ja luo toimintaedellytyksiä muuan muassa myöntämällä avustuksia ja jakamalla käyttövuoroja liikuntapaikoille.

Näiltä sivuilta löydät tietoa yhteistyömuodoista, käyttövuorojen varaamisesta ja avustuksista. Liikuntaharrastusta aloittelevan avuksi ylläpidämme listaa vantaalaisista seuroista.

Tilavaraus

Liikuntapaikkojen tilavaraukset voi tarkistaa Timmi -järjestelmästä.

Avustusten myöntämisperiaatteet

Vantaan kaupunki tukee seuroja sekä muita liikunta-alan toimijoita myöntämällä avustuksia vantaalaisiin kohdistuvaan liikuntatoimintaan.

Liikuntapalveluiden hinnasto

Hinnastosta näet tarkat liikuntapalveluiden maksut.

Ajankohtaista