Urheilu- ja liikuntaseuroille

Amerikkalaista jalkapalloa

Vantaan kaupungin hallinnoimien tilojen käytön rajoitukset jatkuvat (päiv.10.1.2022)

Aluehallintovirasto jatkaa joulukuun lopulla asetettuja rajoituksia Uudellamaalla huonontuneen koronatilanteen vuoksi. Rajoitukset koskevat yleisötilaisuuksien järjestämistä sekä sisätilojen käyttöä.

Yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset

Kaikki sisätiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset kielletään 31.1.2022 saakka.Tilaisuuksia ei voi järjestää rajoittamalla henkilömääriä eikä ottamalla käyttöön koronapassia.

Sisätilojen käyttö

Kaupungin sisätilat, kuten, uimahallit, kuntosalit, liikuntatilat, luokkatilat, kulttuuritilat, nuorisotilat, asukaspalveluiden avoimen toiminnan tilat suljetaan 24.1.2022saakka. Suljettavaksi määrättyjä tiloja voi kuitenkin käyttäävuonna 2003 syntyneiden ja sitä nuorempien lasten ja nuorten ohjattuun toimintaan (pl. aikuinen-lapsi toiminta), ammattiurheiluun sekä lakisääteiseen kuntoutukseen.

Taiteen perusopetus

Vuonna 2003 tai sitä myöhemmin syntyneiden taiteen perusopetuksen ryhmät voivat jatkua. Vuonna 2002 ja sitä ennen syntyneiden oppilaiden osalta noudatetaan valtioneuvoston linjausta koskien aikuisten taiteen perusopetusta. Opetus toteutetaan pääsääntöisesti etäopetuksessa, mutta sitä voi toteuttaa myös lähiopetuksena välttämättömästä syystä, esim. tutkintoon valmistautumisesta tai ryhmän harjoitustarpeesta johtuen. Perheryhmien toimintaa ei järjestetä.

Toiminta käyttövuoroilla

Toiminnan järjestäjän tulee ehdottomasti huomioida terveysturvallisuus

 • Vastuu 16-vuotta täyttäneiden toimintaan osallistuvien koronapassien tarkastuksesta on toiminnan järjestäjällä.
 • Toimintaryhmä kokoontuu samassa kokoonpanossa.
 • Vältetään kontakteja toisten ryhmien kanssa.
 • Toimintaan ei osallistuta flunssaoireisena.
 • Toiminnassa noudatetaan yleisiä ohjeita käsi- ja yskimishygieniasta.
 • Toiminnassa vältetään tarpeetonta fyysistä kontaktia.
 • Mahdolliset osallistujapaikat sijoitetaan riittävän etäälle toisistaan ja muutoinkin oleskelu järjestetään mahdollisimman väljästi.
 • Vahva suositus on, että ohjaajat ja yli 12-vuotiaat käyttävät sisätiloissa kasvomaskia, mikäli terveydelliset syyt eivät ehdottomasti estä sen käyttöä. Maskia ei tarvitse käyttää liikuntasuoritusten aikana.
 • Kaikkia toimintaan osallistuvia ohjeistetaan noudattamaan annettuja terveysturvallisuusohjeita.
 • Ohjeistamisesta ja ohjeiden noudattamisen valvonnasta vastaa aina toiminnan järjestäjä.
 • Muiden kuin toimintaan osallistujien ja ohjaajien oleskelu harrastus- ja pukeutumistiloissa minimoidaan.
 • Kilpailu-, ottelu- ja turnaustoiminnan yleisön osalta noudatetaan aluehallintoviraston yleisötilaisuuksia koskevia päätöksiä (ei yleisöä).
 • Ulkotiloissakin tapahtuvassa toiminnassa on suositeltavaa soveltavin osin noudattaa yllä kuvattuja periaatteita.
 • Koronaviruksen leviämisen estämisen ja jäljittämisen kannalta on lisäksi tärkeää, että toimintaryhmässä jokaisella kerralla kirjataan ylös läsnä olleet.

Ohjatun toiminnan järjestäjän tulee täyttää toiminnastaan terveysturvallisuuslomake, joka tulee olla osallistujien nähtävillä.

Liikunnan palvelualue peruu Timmi-tilavarausjärjestelmästä 11.– 24.1.2022 sisätiloissa olevat käyttövuorot, joihin osallistuu aikuisia (ml. perheliikunta, aikuinen-lapsi liikunta) pois lukien ammattimaiseen kilpa- ja huippu- urheilun määritelmään lukeutuvien ryhmien vuorot. Peruttuja vuoroja ei laskuteta.

Käyttövuorojen peruminen (liikuntatilat, koulujen, oppilaitosten ja päiväkotien kaikki tilat)

Mikäli vuoroa on käytetty myös 2003 syntyneiden ja tätä nuorempien toimintaan, voidaan varaus palauttaa. Vuorojen palautuspyynnöt liikunnan palvelualueen tilojen osalta: liikuntatilavaraukset@vantaa.fi

Koulujen, oppilaitosten ja päiväkotien tilojen osalta:
koulusalivaraukset@vantaa.fi

Toiminnan järjestäjän tulee varmistaa, että varaukset on oikein peruttu Timmistä ja ne ovat ajantasaiset. Perumattomat vuorot laskutetaan.

Koulujen, oppilaitosten ja päiväkotien tilojen vuoroja voit perua myös itse Timmin kautta saman päivän aikana, kuitenkin ennen vuoron alkua. Tämä perumisoikeus on voimassa toistaiseksi 24.1.2022 asti ja koskee ainoastaan koulujen, oppilaitosten ja päiväkotien varauksia.

Muissa liikunnan palvelualueen tiloissa perumiset tulee ilmoittaa sähköpostitse liikuntatilavaraukset@vantaa.fi

Timmin varauskalenterissa ei voi sisäliikuntatiloihin tehdä uusia hakemuksia 10. – 24.1.2022. Toiminta voi jatkua jo olemassa olevilla käyttövuoroilla siihen tarkoitukseen ja sille ryhmälle, jolle ne on alun perin myönnetty. Käyttövuoron muutoksia ei sisäliikuntatiloihin tällä ajalla oteta vastaan.

Nuorisopalveluiden tiloissa toimijoiden tulee perua varaukset itse Timmin kautta. Asukas- ja kulttuuritilojen aikuisille varatut käyttövuorot perutaan kaupungin toimesta. Toimintaa voi järjestää ohjatusti ainoastaan vuonna 2003 tai sitä myöhemmin syntyneille.

Tiedotteet
AVI:n tiedote
Kaupungin yleinen tiedote 14.1.2022

Liikunnan palvelualueen uutiskirje:

Tilaa uutiskirje

Koronatiedotteet:

Tiedote tilojen käyttäjille 27.12.2021 (päivitetty 29.12.2022)

Tiedote tilojen käyttäjille 4.12.2021

Vantaan purkaa tilojen käytön rajoitteita 1.10.2021 alkaen (30.9.2021)

Tiedote tilojen käyttäjille 13.9.2021 lähtien (17.9.2021)

Tiedote tilojen käyttäjille 20.8.-12.9.2021 (18.8.2021)

Sisäliikuntatiloja avataan rajoitetusti 1.7. alkaen (29.6.2021)

Julkisia tiloja ja harrastustoimintaa avataan rajoitetusti 1.6. alkaen (28.5.2021)

Ulkoliikuntapaikkojen rajoituksia kevennetään. (12.5.2021)

Sisäharrastusmahdollisuuksien avaaminen 20-vuotiaille ja tätä nuoremmille 3.5. alkaen(28.4.2021)

Voimassa olevia rajoituksia jatketaan 30.4.2021 saakka (26.3.2021)

AVI korjaa edellistä päätöstään lasten harrastustoiminnan osalta - myös v. 2008 syntyneet voivat jatkaa harrastamista (1.3.2021)

Yli 12-vuotiaiden harrastustoiminta keskeytetään 1.3.2021 (26.2.2021)

Voimassa olevat rajoitukset ja suositukset jatkuvat 31.3.2021 asti (19.2.2021)

Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmän linjaukset 1.2.2021 alkaen (1.2.2021)

Alle 20-vuotiaiden harrastustoiminta avautuu 1.2.2021 rajatusti (29.1.2021)

Sisätilojen sulkemiset jatkuvat 31.1.2021 asti (5.1.2021)

Sisätilat pysyvät suljettuina 10.1.2021 asti (11.12.2020)

Koronaohjeistus 23.11.2020 (23.11.2020)

Vantaalla toimii reilut 200 liikunta- ja urheiluseuraa, jotka liikuttavat vuosittain kymmeniä tuhansia vantaalaisia tarjoten toimintaa useiden eri lajien harrastajille. Liikunnan palvelualue tekee yhteistyötä seurojen kanssa ja luo toimintaedellytyksiä muuan muassa myöntämällä avustuksia ja jakamalla käyttövuoroja liikuntapaikoille.

Näiltä sivuilta löydät tietoa yhteistyömuodoista, käyttövuorojen varaamisesta ja avustuksista. Liikuntaharrastusta aloittelevan avuksi ylläpidämme listaa vantaalaisista seuroista.

Tilavaraus

Liikuntapaikkojen tilavaraukset voi tarkistaa Timmi -järjestelmästä.

Avustusten myöntämisperiaatteet

Vantaan kaupunki tukee seuroja sekä muita liikunta-alan toimijoita myöntämällä avustuksia vantaalaisiin kohdistuvaan liikuntatoimintaan.

Liikuntapalveluiden hinnasto

Hinnastosta näet tarkat liikuntapalveluiden maksut.

Ajankohtaista