Liikuntapaikkojen käyttövuorot

Yleistä käyttövuoroista

Käyttövuorojen hakeminen

Jos toivomallasi ajalla on jo käyttäjä

Vuorojen peruminen

Käyttövuorojen hinnat

Valvojan palkkaaminen

Nuorisopalveluiden liikuntatilat

Sosiaali- ja terveystoimen liikuntatilat

Yleistä käyttövuoroista

Vantaan kaupungin liikunnan palvelualue hallinnoi liikuntapaikkojen, koulujen, oppilaitosten ja päiväkotien tilojen vapaa-ajankäyttöä. Käyttövuoroja myönnetään vuosittain satoihin liikuntatiloihin. Liikuntatilojen käyttövuoroja myönnetään ensisijaisesti vantaalaisille liikunta- ja urheiluseuroille. Vuorot voivat olla koko toimintakauden kestäviä vakituisia käyttövuoroja tai tapahtumille haettuja tilapäisiä käyttövuoroja.

Käyttövuorojen hakeminen

Käyttövuoroja haetaan pääsääntöisesti hakuaikoina keväisin ja syksyisin. Syksyllä vuoroja haetaan seuraavalle kesäkaudelle, keväällä seuraavalle toimintakaudelle, joka kestää syksystä seuraavaan kevääseen. Hakuaikoina saapuneista hakemuksista tehdään viranhaltijan päätös. Päätöksenteon jälkeen käyttövuorot ovat vapaasti haettavissa päätöstä koskevalle toimintakaudelle. Vuorojen jakamisessa noudatetaan Kaupunkikulttuurin toimialan tilojen käyttöehtoja.

Vuoroja haetaan Timmi-tilavarausjärjestelmä kautta. Järjestelmään rekisteröidytään ja saaduilla tunnuksilla voi hakea kaikkia liikunnan palvelualueen hallinnoimia liikunta- ja kokoustiloja. Lisätietoja Timmi -tilavarausjärjestelmästä. Oikeanpuoleisella palstalta saat tietoa hakuajoista.

Jos toivomallasi ajalla on jo käyttäjä

Jos toivomallasi vuorolla on jo käyttäjä, voit olla tähän yhteydessä ja neuvotella voisiko tämä perua yksittäisen käyttövuoronsa pois. Käyttövuoroa voi hakea vasta kun vuoron vakiokäyttäjä on perunut oman vuoronsa.

Vuorojen peruminen

Koulujen, oppilaitosten ja päiväkotien tilojen varaukset voi käyttäjä perua itse Timmin kautta 7 vrk ennen vuoron alkua. Muissa tiloissa (kalliosuojat, urheilutalot, tenniskeskus) yksittäisiä kausivuoroja ei voi peruuttaa. Tapahtumien ja yksittäisten käyttövuorojen peruutukset tehdään sähköpostitse liikuntapalveluihin (liikuntatilavaraukset@vantaa.fi).

Käyttövuorojen hinnat

Käyttövuoroista peritään kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaiset maksut. Kasvatuksen ja oppimisen toimialan tiloissa noudatetaan toimialan maksuperusteita ja liikunnan palvelualueen tiloissa palvelualueen hinnastoa. Huomioithan liikunnan palvelualueen 1.2.2021 voimaan tulleen hinnaston ja muutokset liikuntatilojen hinnoittelussa, joista osa astuu voimaan 1.9.2021.

Vuonna 2015 tehdyn avustusuudistuksen myötä, liikuntapalvelualueen tilojen hinnaston seurat -maksuluokkaan kuuluvat vantaalaiset liikuntajärjestöt, joille on myönnetty täysimääräinen avustettavuus. Avustettavuutta haetaan ilman hakuaikaa. Lisää tietoa avustuksista ja avustettavuudesta avustukset sivulta.

Valvojan palkkaaminen

Rehtori, koulun- tai päiväkodin johtaja voi edellyttää valvojan palkkaamisen tilaisuutta varten. Valvoja tilataan Vantaan tilapalvelut Vantti Oy:ltä, joka laskuttaa valvojakuluista kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaan. Aurinkokiven valvojatilaukset ja laskutus hoituu Palmia Oy:n kautta.

Ajankohtaista