Sporttia kaikille

Sporttia kaikille –hanke on Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama hanke, jonka tavoitteena on tukea ja edistää monikulttuurista liikunnan harrastamista, edistää urheiluseurojen ja monikulttuuristen yhdistysten välistä yhteistyötä sekä vahvistaa ja ylläpitää verkostomaista toimintamallia.

Hankkeen tulevaisuuden visiona on luoda kaikille avoin liikuntakulttuuri, joka tavoittaa kaikkia sitä tarvitsevia. Tähän pyritään tarjoamalla kaikille avoimia matalan kynnyksen toimintaa lähellä arkiympäristöä. Yhteistyö ja vertaistoiminta tarjoavat parhaimmillaan aitoja kokemuksia avaten uusia näkökulmia toiminnalle.

Sporttia kaikille ry toteuttaa hanketta yhteistyössä liikuntapalveluiden kanssa. Yhdistys tarjoaa matalan kynnyksen liikuntakerhoja, lajitunteja, vertaistoimintaa, tapahtumia, turnauksia, teemapäiviä, retkiä ja leirejä eri puolilla Vantaata. Toiminta vastaa valtakunnallisen kotouttamisohjelman ja Vantaan kaupungin arvoja.

Lisätietoa ajoista, paikoista ja ilmottautumisesta kerhoihin ja ryhmiin Sporttia kaikille ry:stä:

Emmi Saarikoski p. 050 476 4954
Marina Robush p. 045 165 7003
Marja Auroma p. 045 1846 345

Lisätietoja projektista:

projektisuunnittelija ts. Marianna Suonpää p. 043 826 8121

Ajankohtaista

Twitter