Vantaan liikkuva päiväkoti

Kasvua leikkien, liikkuen ja riemuiten

Liikkuva päiväkoti - toiminta on Vantaalla vakituista ja kattaa koko kaupungin. Kaksi koordinaattoria auttaa vakituisesti ja kolmas määräaikaisesti päiväkoteja luomaan liikuttavaa ja iloista arkea monin eri tavoin. Toimintaa toteutetaan ja kehitetään liikunnan ja varhaiskasvatuksen palvelualueiden yhteistyönä.

Osaamisen kehittäminen on yksi toiminnan kulmakivistä. Varhaiskasvattajille tarjotaan yksikkökohtaisia ja yhteisiä koulutuksia. Osa koulutuksista toteutetaan Liikkuvan päiväkodin omin voimin, osa ulkoisten kouluttajien avustuksella.

Yhteistyö

Yhdessä saamme enemmän aikaan. Kaupungin sisäinen, kuntien välinen ja kolmannen sektorin yhteistyö on ensiarvoisen tärkeää aktiivisen toimintakulttuurin synnyttämisessä. Liikkuva päiväkoti - toiminta on jo itsessään kaupungin eri palvelualueiden yhteistoimintaa ja tavoitteena onkin yhä tiivistää eri toimialojen yhteistyötä. Lisäksi yhteistyötä tehdään valtakunnallisen Liikkuva Varhaiskasvatus – verkoston, seurojen ja järjestöjen kanssa.

Kehittäminen

Vakituisen toiminnan ohella Vantaan Liikkuva päiväkoti saa Etelä-Suomen Aluehallintovirastolta kehitysavustusta, jolla toimintaa kehitetään ja laajennetaan edelleen. Toiminnan kehittäminen perustuu tutkittuun tietoon sekä päiväkotien toiveisiin ja tarpeisiin.

Tiesitkö, että…

  1. Liikuntatilojen käyttö on päiväkodeille maksutonta.
  2. Päiväkodit voivat lainata maksutta liikuntavälineitä ja syksystä 2021 lähtien lainavälineet kuljetetaan & noudetaan liikuntapalveluiden toimesta, parempaa palvelua päiväkodeille siis!
  3. Kun päiväkotia remontoidaan sisältä tai ulkoa, voit kutsua meidät apuun osallisuuden ja liikuttavan lopputuloksen varmistamiseksi.
  4. Toteutamme aktiivisia oppimisympäristöjä. Syksyllä 2021 aktiiviset oppimisympäristöt-projektit aloitetaan Näätäpuiston ja Pakkalanrinteen päiväkodeissa.
  5. Syksyllä 2020 aloitimme lähileikkipaikkakartoituksen työstön, jotta leikkipaikkojen löytäminen olisi mahdollisimman helppoa.

Olemme täällä teitä varten. Katso ajantasainen tarjonta ja lisätietoja Liikkuvan päiväkodin Sharepoint-sivulta.

Seuraa meitä

Ajankohtaista