Ratsastusreitit

Ratsastaessa pääset rentoumaan ja nauttimaan luonnosta toisenlaisesta näkövinkkelistä.

Ratsastuksen harrastajista valtaosa asuu nykyisin kaupungeissa. Kaupunkia lähellä olevalla maaseudulla on paljon talleja, mutta usein ongelmana on, että talleilta ei pääse maastoon turvallisia ja sallittuja reittejä pitkin. Vantaalla maankäyttöä halutaan suunnitella siten, että myös erilaisille harrastuksille on tilaa. Vantaan yleiskaavaa 2007 varten laadittiinkin selvitys ratsastusreiteistä ja -keskuksista, jonka pohjalta Vantaan yleiskaavassa on varattutilaa myös ratsastusreiteille.

Vantaan viheralueohjelmassa 2011–2020 ratsastusreittien käytännön toteuttamisesta on todettu, että yhdistykset ja yritykset sopimuksin toteuttavat ja ylläpitävät ratsastusreittejä yhteistyössä kaupungin kanssa. Toistaiseksi suunniteltuja reittejä ei kuitenkaan ole saatu toteutettua.

Joidenkin ratsastuskoulujen lähistöllä on lyhyitä toteutettuja reittejä. Tallien omistajat ovat myös voineet sopia tiealueiden omistajien tai maanomistajien kanssa joidenkin yksityisteiden tai polkujen käytöstä.

Ajankohtaista