Kulttuurinen nuorisotyö

Kuva One Time -tapahtumasta

Kulttuurinen nuorisotyö on yhteiskunnallista ja yhteisöllistä toimintaa, jossa nuori luo ja osallistuu aktiivisesti maailmankuvansa ja yhteisönsä rakentamiseen kulttuurin, taiteen ja median keinoin.

Vantaalla kulttuuripalvelut tuottavat ja kehittävät yhteistyössä nuoriso- ja kirjastopalvelujen kanssa taide- ja kulttuuripainotteista toimintaa. Tapahtumat suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä nuorten kanssa.

Olemme myös mukana pääkaupunkiseudullisessa yhteistyössä, luoden yhteisiä areenoja, tapahtumia ja leirejä pääkaupunkiseudun kaikille nuorille.

Lisätietoja:

Ole yhteydessä jos haluat neuvoa tai tukea vaikka oman klubi-illan, taidenäyttelyn tai muun tapahtuman järjestämisessä.

Yhteystiedot:

Jaana Niinivirta
Kulttuurituottaja
Vantaan kaupunki | Kulttuuripalvelut
Puhelin: 040 524 1401
Email: etunimi.sukunimi@vantaa.fi

Ajankohtaista