Henkilöstömäärä kasvoi ja sairauspoissaolot laskivat

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 14.3. esittää kaupunginvaltuustolle tiedoksi kaupungin vuoden 2021 henkilöstökertomuksen. Vuosittain julkaistava henkilöstökertomus kuvaa kaupungin henkilöstöjohtamisen ja henkilöstön kehittämisen tilaa, niille asetettujen tavoitteiden saavuttamista ja kehittämistoimia. Vuoden 2021 lopussa kaupungin palveluksessa oli yhteensä 11 671 henkilöä, joista vakituisia 9 167 ja määräaikaisia 2 504. Henkilöstömäärä kasvoi vuodessa reilulla 300. Naisia henkilöstöstä on edellisvuosien tapaan 80 prosenttia ja miehiä 20 prosenttia. Vantaan henkilöstön keski-ikä oli 44,4 vuotta. Työntekijöistämme 7,3 prosenttia on ulkomaalaistaustaisia.

Vuonna 2021 koronan aiheuttama poikkeuksellinen arki jatkui. Tilanteen parantuessa Vantaan työpaikoilla päästiin normaalimpaan arkeen yhteisine kohtaamisineen ja tilanteen taas huonontuessa siirryttiin monissa töissä kotikonttoreille tai erityisjärjestelyihin työpaikoilla. Vuoden aikana koottiin tukimateriaalia niin poikkeustilanteessa toimimiseen kuin poikkeustilanteesta toipumiseen. Myös etätyön johtaminen oli vahvasti esillä. Työyhteisöjä valmisteltiin uuteen arkeen muun muassa Paluu tulevaisuuteen -työpajoissa.

Hyvä työterveyshuoltoyhteistyö ja työkykyjohtaminen näkyivät vuoden 2021 aikana positiivisena muutoksena sairauspoissaoloissa: sairausprosentti jatkoi laskusuuntaisena toista vuotta peräkkäin. Vuoden 2021 sairauspoissaoloprosentti oli 4,38, kun edellisvuonna luku oli 4,43 prosenttia. Myös pitkittyneitä sairauspoissaoloja oli hieman aiempaa vähemmän: vuonna 2021 yli 90 päivää sairastaneita oli 265, kun vuonna 2020 luku oli 275 ja vuonna 2019 puolestaan 301.

Henkilöstökertomus on julkaistu nyt ensimmäisen kerran vain verkkototeutuksena osoitteessa https://beta.vantaa.fi/fi/henkilostokertomus-2021

Julkaistu: 14.3.2022 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter