Koulumatkaedun haku lukuvuodelle 2022–23 on käynnissä

Koulumatkaetua voi hakea kunnan osoittamaan lähikouluun, jos koulumatka kunnan osoittamaan lähikouluun on:

•  1.–9. luokan oppilaalla yli 5 km
•  Erityistä tukea tarvitsevalla 1.–6. luokan oppilaalla yli 3 km
•  Valmistavan opetuksen alle 10-vuotiaalla oppilaalla yli 3 km

Muita kuljetusperusteita ovat koulumatkan vaarallisuus ja terveydelliset syyt. Kasvatuksen ja oppimisen toimiala määrittelee vaarallisuuden. Terveydellisiin syihin tarvitaan lääkärintodistus.

Koulukuljetus järjestetään pääsääntöisesti julkisella joukkoliikenteellä

Oppilas saa maksuttoman koululaismatkakortin Vantaa-infosta, jossa kortti myös ladataan.

Painotettuun opetukseen osallistuvalla oppilaalla on oikeus maksuttomaan koululaismatkakorttiin, jos koulukuljetuksen myöntämisperusteet täyttyvät lähikouluun ja painotettua opetusta antavaan kouluun.

Taksikuljetuksen myöntäminen

Taksikuljetus myönnetään vain silloin, jos oppilas ei pysty kulkemaan koulumatkaa kävellen eikä julkisilla kulkuvälineillä. Oppilas voi kulkea myös toiseen suuntaan taksilla ja toiseen suuntaan julkisilla kulkuvälineillä.

Hakemuksen täyttäminen

Koulukuljetusta, matkakorttia ja taksikuljetusta haetaan lomakkeella Wilma-järjestelmän kautta:

• 7.–9. luokalle menevät oppilaat 31.3.2022 mennessä
• 1.–6. luokalle menevät oppilaat 29.4.2022 mennessä
• erityistä tukea tarvitsevat oppilaat 31.5.2022 mennessä tai heti kun syksyn koulupaikka on selvillä

Hakemuksia ei pysty täyttämään Wilma-sovelluksella. Mobiililaitetta käytettäessä täytyy Wilmaan kirjautua selaimen kautta.

Hakemuksen voi myös tulostaa, jos Wilma ei ole käytössä: https://www.vantaa.fi/koulukuljetushakemus

Apua hakemuksen täyttämisessä saa tarvittaessa koulusta tai Vantaa-infossa ja se palautetaan joko kouluun, Vantaa-infoon tai koulukuljetukseen osoitteeseen PL 1500, 01030 Vantaan kaupunki

Koulukuljetuspäätös on luettavissa Wilmassa. Huoltajan pyynnöstä päätös voidaan postittaa oppilaan kotiosoitteeseen.

Saattamisavustus

Jos oppilaan kuljettaminen edellyttää oman auton käyttöä, voidaan huoltajalle maksaa saattamisavustuksena kilometrikorvausta.

Lue lisää koulukuljetuksesta: https://www.vantaa.fi/koulumatkat 

Julkaistu: 10.3.2022 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter