Huoltajatiedote 5.8.2021

Hyvät varhaiskasvatuksen huoltajat!

Vantaan varhaiskasvatuksessa uusi toimintakausi käynnistyy. Kaikki päiväkodit ovat jälleen avoinna 2.8.2021 ja kerhotoiminta käynnistyy 11.8.2021. Haluamme toivottaa lämpimästi kaikki lapset ja perheet palveluidemme piiriin kesän lomakauden jälkeen.

Uusien lasten varhaiskasvatuksessa/esiopetuksessa aloittaminen ja tutustumiskäytännöt

Vantaalla on käytössä lapsen varhaiskasvatuksessa aloittamiseen toimintamalli, jota sovelletaan uuden toimintakauden alkaessa hygieniakäytäntöjä noudattaen.

Syyskaudella varhaiskasvatukseen/esiopetukseen tutustumista voidaan toteuttaa mahdollisimman pitkälle ulkotiloissa. Sen lisäksi tutustumisia voidaan toteuttaa huoltajien ja henkilöstön kesken mahdollisuuksien mukaan etäyhteyksiä/tiedotteita hyödyntämällä. Tutustumisjakson aikana huoltaja saa tutustua yhdessä lapsen kanssa varhaiskasvatuksen tiloihin, lapsiryhmän toimintaan, henkilöstöön ja muihin lapsiin. Huoltajia kannustetaan käymään lastensa kanssa leikkimässä päiväkodin pihalla myös toiminta-ajan päätyttyä.

Huoltajat ja lapset voivat käydä tutustumassa Vantaalla varhaiskasvatuspaikan sisätiloihin henkilöstön ohjaamana, hygieniaohjeistuksia noudattaen. Kun lapsi ja perhe tutustuu sisätiloihin yksi työntekijä ottaa vastaan lapsen ja perheen. Tutustuminen hoidetaan niin, että tilassa ei ole yhtä aikaa muita lapsia eikä aikuisia. Käytössä oleviin toimintavälineisiin koskettelua ja esimerkiksi leikkimään ryhtymistä vältetään.

Päiväkotiin tai perhepäivähoitoon voi tutustua vain terveenä.

Lapsiryhmien toiminta

Lasten tuomis- ja hakutilanteet toteutetaan kullekin yksikölle sopivalla tavalla yhteistyössä huoltajien kanssa. On tärkeää, että myös huoltajat käyttävät maskia sisätiloissa. Lapsiryhmät toimivat normaaliin tapaan pienryhmissä päivän aikana. Toiminnassa minimoidaan kontaktien määrää järjestämällä toimintaa mahdollisimman paljon ulkotiloissa ja ulkoilemalla päivän aikana. Ulkoilua porrastetaan, jolloin vältetään ryhmien yhdistämistä ulkoilutilanteissa. Ruokailussa henkilöstö jakaa annokset lapsille. Lapset eivät saa itse ottaa ruokaa tai käsitellä toisten astioita ja ruokailuvälineitä. Jos lapsi on poissa varhaiskasvatuksesta tai esiopetuksesta, hän ei myöskään osallistu varhaiskasvatuksen tai esiopetuksen tiloissa järjestettäviin ruokailuihin.

Lapselle tärkeän lelun saa tuoda varhaiskasvatukseen ja viedä kotiin päivän päätteeksi. Myös muut henkilökohtaiset tavarat, kuten esimerkiksi aurinkovoide ja aurinkolasit, voidaan tuoda mukaan päiväkotiin.

Varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen ei saa tulla infektio-oireisena. Lapsi on syytä viedä matalalla kynnyksellä testiin, jos hänellä on koronavirusinfektioon viittaavia oireita. Mikäli testitulos on negatiivinen ja oireilu selvästi vähenemässä, voi varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen palata, vaikka oireet eivät olisi kokonaan väistyneet. Jos oireet myöhemmin alkavat uudelleen tai lisääntyvät, tulee hakeutua uudelleen testiin. Perheen ei tarvitse esittää todistusta vaan perheen oma ilmoitus negatiivisesta testituloksesta riittää. Saman perheen samaan aikaan sairastuneista riittää yksi negatiivinen koronatestitulos. Perheen oireettomat lapset saavat osallistua varhaiskasvatukseen.  Mikäli lapsella todetaan koronavirus, terveysviranomaiset päättävät karanteenista.

Riskiryhmiin kuuluvien lasten osalta varhaiskasvatukseen osallistumisen terveydellinen arviointi perustuu lasta hoitavan tahon tekemään arvioon. Hygienian tehostamisesta huolimatta huolehdimme siitä, että lapsi saa tarvitsemansa aikuisen läheisyyden, turvan ja vuorovaikutuksen mahdollisimman samalla tavalla kuin ennenkin.

Yhteistyö huoltajien kanssa

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelman/vasu -keskustelujen ja esiopetuksessa lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelman eli LEOPS-keskusteluja käydään syksyn aikana. Keskusteluja käydään pääsääntöisesti etäyhteyksien avulla.

Lisätietoja saatte lapsenne varhaiskasvatuspaikasta.

Tervetuloa varhaiskasvatukseen!

Vantaan varhaiskasvatuspalvelut

På svenska

In English

Eesti keel (viro)

Русский (venäjä)

Soomaali (somali)

Shqip (albania)

(arabia) فيروس كورونا / عربية

Julkaistu: 5.8.2021 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter