Vapaa-ajan lautakunta myönsi markkinointitukia – kohteina lentonäytös ja hyväntekeväisyyspyöräily

Vapaa-ajan lautakunta myönsi kokouksessaan kaupunkimarkkinointituet Suomen ilmailumuseosäätiölle ja Tanssiteatteri Raatikolle Kaivari21-lentonäytökseen osallistumiseen ja Team Rynkebylle hyväntekeväisyyspyöräilyyn. Muita kokouksen asioita olivat Hakunilan urheilupuiston huolto- ja pukutilarakennuksen tarveselvityksen hyväksyminen, vuokratuen laajentaminen Urhea-hallin käytöstä koituviin kustannuksiin ja avustuksiin liittyviä tilityksiä ja selvityksiä.

Suomen Ilmailumuseosäätiölle myönnettiin kulttuuritapahtumien ja festivaalien kaupunkimarkkinointitukea 10 000 euroa. Suomen Ilmailumuseo osallistuu Kaivari21-lentonäytökseen Helsingissä 6.–7.8.2021 yhdessä toisen vantaalaisen kulttuuritoimijan, Tanssiteatteri Raatikon kanssa. Tilaisuudessa toimijat tekevät yhdessä Vantaan kaupunkia tunnetuksi kulttuurimyönteisenä ja monipuolisia kulttuuripalveluja tarjoavana asuinpaikkana. Vantaan markkinointitukea myönnettiin myös Team Rynkeby – God Morgon Finland hyväntekeväisyyspyöräilyjoukkueelle 2500 euroa joukkueen toiminnan tukemiseksi.

Lautakunta hyväksyi myös Hakunilan urheilupuiston uuden huolto- ja pukutilarakennuksen tarveselvityksen. Hakunilan urheilupuiston uusi huolto- ja pukutilarakennus tarvitaan tekojääradan huoltokalustoa ja yleisölle suunnattuja pukutiloja varten. Rakennus on osa urheilupuistoon suunnitteilla olevaa perusparannushanketta. Sen rakentamisen yhteydessä tutkitaan edellytyksiä toteuttaa puistoon alueellinen energiajärjestelmä, jossa puiston tekojääalueiden laudelämpö otettaisiin hyötykäyttöön alueen rakennuksissa. Huoltorakennuksen tavoitteellinen valmistumisajankohta on loppukesä 2022 ennen jääkenttien huoltotarpeen käynnistymistä.

Lautakunta laajensi liikuntaseurojen vuokratuen kattamaan myös Pääkaupunkiseudun urheiluakatemian uuden Urhea-hallin tiloja. Vantaan kaupunki on urheiluakatemian kumppani ja kaupungilla on edustus säätiön hallintoneuvostossa. Vuonna 2021 käyttöön otettava Urhea-halli Helsingin Vallilassa palvelee vantaalaisia seuroja ja urheilijoita laadukkaana harjoittelukeskittymänä.

Muut lautakunnan olivat avustuksiin liittyviä hakemuksia, selvityksiä tai muutoksia. Lautakunta päätti kaikki asiat esityslistan mukaisesti.

Julkaistu: 8.6.2021 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter