Opetuslautakunta päätti maksuttomista oppimateriaaleista toisen asteen aloittaville ei-oppivelvollisille opiskelijoille

Opetuslautakunnan kesäkuun kokouksessa 7.6. hyväksyttiin esitys oppimateriaalin tarjoamisesta maksutta yhteishaussa 2021 valituille 1.8.2021 jälkeen Vantaan toisen asteen koulutuksissa opintonsa aloittaville vuonna 2004 syntyneille opiskelijoille sekä hyväksyttiin opetussuunnitelmia ja niiden päivityksiä.

1.8.2021 voimaan tuleva oppivelvollisuuslaki tuo mukanaan oppimateriaalien maksuttomuuden toisen asteen koulutuksissa opiskeleville oppivelvollisille. Oppivelvollisuuslaki tulee voimaan ikäluokka kerralla portaittain, alkaen vuonna 2021 perusopetuksen päättävistä, eli lain piirissä ovat ensi syksynä pääsääntöisesti vuonna 2005 syntyneet nuoret. Koska yhteishaun kautta opiskelijaksi voivat hakea myös muut kuin perusopetuksen päättäneet, tulee elokuussa 2021 Vantaan lukioissa ja Vantaan ammattiopisto Variassa opintoja aloittamaan sekä oppivelvollisia että ei-oppivelvollisia opiskelijoita.

Vuonna 2021 ei-oppivelvollisina toisen asteen opinnot yhteishaun kautta aloittavien opiskelijoiden määrä on arviolta noin 150 nuorta. Suurimman ryhmän 1.8.2021 jälkeen toisen asteen koulutuksen aloittavista ei-oppivelvollisista muodostaa lukuvuonna 2020–2021 perusopetuksen jälkeisissä valmistavissa koulutuksista (perusopetuksen lisäopetus eli ns. kymppiluokka, lukiokoulutukseen valmistava koulutus eli luva ja ammatilliseen koulutukseen valmentava koulutus eli valma) opiskelleet nuoret, jotka jatkavat tutkintoon johtavaan toisen asteen koulutukseen. Tämän ryhmän lisäksi on yksittäisiä ei-oppivelvollisia, esimerkiksi perusopetuksen päättötodistuksen syksyllä 2020 saaneita nuoria, jotka ovat olleet ilman toisen asteen opiskelupaikkaa lukuvuonna 2020–2021 tai perusopetukseen valmistavassa opetuksessa lukuvuonna 2020–2021 opiskelleet nuoret, jotka eivät oppivelvollisuuslain mukaan ole oppivelvollisia.

Ikäluokka kerrallaan voimaan tuleva oppivelvollisuuslaki luo siirtymävaiheen, jonka ajaksi tehtävällä päätöksellä tuetaan sitä, ettei perusopetuksen jälkeistä valmistavaa koulutusta käyneet nuoret ja tämän vuoksi vuotta vanhempana toisen asteen opinnot aloittavat opiskelijat koe erottuvansa oppivelvollisista toisen asteen opintojen ajan. Oppimateriaalien maksuttomuus kannustaa edellä mainittuja, haavoittuvassa asemassa olevia nuoria, suorittamaan toisen asteen tutkinnon, vaikka he eivät ole oppivelvollisia.
Maksuttomuuden laajennuksen osalta lautakunnalle esitettiin, että

a) lukuvuonna 2021–2022 oppivelvollisten lisäksi oppilaitoksen tarjoamiin opiskelijalle maksuttomiin materiaaleihin on oikeus seuraavilla opiskelijoilla:

  1. opiskelija on syntynyt vuonna 2004; ja
  2. opiskelija on opiskellut lukuvuonna 2020–2021 lukiokoulutukseen valmentavassa koulutuksessa, ammatilliseen koulutukseen valmentavassa koulutuksessa tai perusopetuksen lisäopetuksessa; tai
  3. opiskelija on suorittanut perusopetusta lukuvuoden 2020─2021 aikana, ja ollut sen jälkeen ilman opiskelupaikkaa; tai
  4. opiskelija on opiskellut perusopetukseen valmistavassa opetuksessa lukuvuonna 2020–2021.

b) Kohdan a mukaisilla opiskelijoilla on oikeus opintojen suorittamiseen tarvittavaan oppimateriaaliin maksutta (tarvittaessa: tietokone, kirjat, työvälineet, -asut, tutkintomaksut) sen kalenterivuoden loppuun saakka, jolloin opiskelija täyttää 20 vuotta tai sitä ennen saa toisen asteen tutkinnon valmiiksi edellyttäen, että opinnot etenevät henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti. Opiskelija ei voi hakea maksuttomuusajan pidentämistä tai saada päätöstä maksuttomuudesta.

c) Kohtien a ja b kriteerit täyttävä Vantaalla asuva nuori, joka aloittaa opintonsa kaupungin omistamassa Yrkesinstitutet Prakticumissa on myös oikeutettu samoihin yllä mainittuihin etuihin.

Opetuslautakunta hyväksyi muutetun (lisäkohta c) esityksen (asia 7).

Opetussuunnitelmia 1.8.2021 alkaen

Opetuslautakunnassa hyväksyttiin lukiokoulutukseen valmistavan koulutuksen, nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen ja aikuisten lukiokoulutuksen opetussuunnitelmat, suomenkielisen esiopetuksen ja suomenkielisen kaksivuotisen esiopetuksen kokeilun opetussuunnitelmat sekä Leppäkorven koulun opetussuunnitelma 1.8.2021 alkaen ja suomenkielisen perusopetuksen opetussuunnitelman päivitykset (asiat 10, 11, 12 ja 13, 14 sekä 16, 17).

Esityslistalla lisäksi:
• Perusopetuksen iltapäivätoiminnan avustaminen vuonna 2021 (asia 8)
• Varian osaamispalveluesimiehen viran perustaminen (asia 9)
• Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi varhaiskasvatuslain muuttamisesta (asia 15)

Ajankohtaisissa asioissa lautakunnalle annettiin palvelualuejohtajien koronatilannekatsaukset sekä toisen asteen koulutuksen johtaja Ari Ranki esitteli lukiokoulutuksen uudet opetussuunnitelmat.

Kaikki asiat päätettiin esitysten mukaan tai vähäisin muutoksin.

Esityslista kokonaisuudessaan

Julkaistu: 7.6.2021 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter