Kuntavaaliehdokkaat voivat osoittaa sitoutuvansa Vantaan kaupungin voimassa oleviin arvoihin

Esimerkki sitoutumistunnuksesta aseteltuna vaalikuvaan

Valtuustoaloitteen pohjalta kaikille Vantaan kuntavaaleissa ehdolla oleville on tehty sitoutumistunnus, joka kertoo tunnuksen käyttäjän sitoutuvan Vantaan kaupungin tämänhetkisiin arvoihin. Tunnus on tehty Vantaan brändin mukaisesti ja ehdokas voi halutessaan käyttää sitä vaalimateriaaleissaan.

Vantaan kaupungin arvoiksi on kuluvalla strategiakaudella määritelty avoimuus, rohkeus, vastuullisuus ja yhteisöllisyys. Arvoja tarkastellaan strategiakausittain. Lisäksi kaupunki on sitoutunut tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseen toiminnassaan ja päätöksenteossaan. Näihin sisältyy syrjimättömyys sekä rasismin, kiusaamisen ja vihapuheen vastustaminen.

Erilaisten tunnusten ja leimojen käyttö materiaaleissa on viime vuosina vakiintunut viestien kiteyttämisen tavaksi. Myös Vantaan kaupunki on mukana kampanjoissa, joissa hyödynnetään erilaisia leimoja ja tunnuksia.

Sitoutumistunnus on tehty suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi:

  • Vantaa – minä sitoudun!
  • Vanda – jag ställer upp!
  • Vantaa – I’m committed!

Jos kuntavaaliehdokas käyttää sitoutumistunnusta, hänen kannattaa avata tunnuksen viestiä yleisölle kampanjoidessaan.

Sitoutumistunnuksen käyttö ja tunnuksen edustamiin arvoihin sitoutuminen on vapaaehtoista. Kuntavaaliehdokkaat voivat kertoa omista arvoistaan myös muilla tavoilla. Eri ehdokkaiden keskustelu heille keskeisimmistä arvoista on olennainen osa vaalikampanjointia.

Kuntavaaleissa valittu uusi kaupunginvaltuusto päättää yhdessä, mitkä ovat Vantaan kaupungin arvot valtuustokaudella 2021–2025.

Tietoa kuntavaaleista ja äänestämisestä löydät Vantaan vaalisivuilta.

#vantaavaalit21

Julkaistu: 23.4.2021 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter