Terveysturvallinen maahantulo vaatii selkeämpää lainsäädäntöpohjaa

Nykyisessä maahantuloa koskevassa lainsäädännössä on koronapandemian aikana havaittu selviä puutteita.

Kansainvälisesti on jo otettu käyttöön negatiivinen testitodistus ja rokotetodistus maahantulon ehtona. Suomessa tätä ei lainsäädännössä tai aluehallintoviraston määräyksissä tunneta, vaikka se on realistinen keino taata terveysturvallinen maahantulo. Sen avulla voidaan mahdollistaa myös lentoliikenteen hallittu elpyminen. Markkinoille tulleita pikatestejä ja itse tehtäviä testejä tulee myös arvioida. Samalla on selvitettävä kansainvälisiä toimintamalleja.

- Teemme laajalla toimijajoukolla ehdotuksen siitä, miten maahantulo voidaan toteuttaa sujuvasti ja turvallisesti ja niin, että matkustajamäärät voivat kasvaa. Toivomme, että eri asiantuntijoiden yhdessä laatima, konkreettinen ehdotus edistäisi asian valtakunnallistakin etenemistä, sanoo Vantaan kaupunginjohtaja Ritva Viljanen.

Vantaan kaupunki, Finavia, Finnair, Helsingin kaupunki ja Etelä-Suomen aluehallintovirasto tekevät yhteisen esityksensä 16. huhtikuuta mennessä. Viljanen asetti 31. maaliskuuta työryhmän, jonka puheenjohtajana toimii ylilääkäri Eero Hirvensalo. Ryhmässä ovat kaikki mainitut toimijat edustettuina toimivaltuuksiensa puitteissa, ja mukaan kutsutaan myös asiantuntija Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta.

- Tällä työryhmällä selvitämme, miten maahantulo voidaan järjestää niin, että malli on realistinen, tukee lentoliikenteen elpymistä, vastaa kansainvälistä käytäntöä ja ennen kaikkea, takaa turvallisuuden. Asialla on kiire, siksi pikainen määräaika.

Viljanen arvioi, että terveysturvallisuuden tarkistustoimet jatkuvat pitkään myös kansainvälisesti. Kun nykyiset maahantulorajoitukset päättyvät, on tarve saada prosessit mahdollisimman sujuviksi.

Julkaistu: 1.4.2021 
(muokattu: )