Hae koulumatkaetua Wilman kautta

Perusopetuksen oppilas voi saada maksuttoman koululaismatkakortin, jos koulumatka lähikouluun on yli 5 kilometriä. Erityisen tuen oppilailla koulumatkaetuun on mahdollisuus 1.-6. luokalla, jos koulumatka on yli 3 kilometriä. Koulukuljetusta voidaan tarvita myös vaarallisen koulumatkan tai terveydellisten syiden vuoksi.

Koulukuljetusperusteet uudistuvat lukuvuodelle 2021-2022. Suurimmat uudistukset koskevat erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden koulumatkaetua. Elokuusta alkaen 1.-6.-luokkalaisilla erityisen tuen oppilailla on mahdollisuus saada koulumatkaetu, jos heidän koulumatkansa pituus ylittää 3 kilometriä. Aiemmin koulumatkaetu myönnettiin yli kolmen kilometrin matkalle 1.-2. luokan erityistä tukea tarvitseville oppilaille.

Koulumatkaetua haetaan Wilma-järjestelmän kautta. Wilmassa hakemukseen on mahdollista lisätä liitteitä ja hakemusta on myös mahdollista muokata, mikäli sitä ei ole otettu käsittelyyn. Koulukuljetuspäätökset julkaistaan Wilmassa. Koulukuljetushakemuksen täyttämiseen saa tarvittaessa apua Vantaa-infoista.

Jos huoltajalla ei ole Wilma-tunnuksia, voi koulumatkaetua hakea vantaa.fi:stä löytyvällä tulostettavalla koulukuljetushakemuksella. Paperinen hakemus palautetaan koululle, Vantaa-infoon tai Kasvatuksen ja oppimisen toimialalle (PL 1500, 01030 Vantaan kaupunki).

Koulukuljetusetuuden hakuajat lukuvuonna 2021-2022

  • 7.–9. luokalle menevät oppilaat 31.3. mennessä
  • 1.–6. luokalle menevät oppilaat 30.4. mennessä
  • erityistä tukea tarvitsevat oppilaat 31.5. mennessä (tai heti kun syksyn koulupaikka on selvillä).

Uutta hakemusta ei tarvitse täyttää, jos oppilaalle on myönnetty koulukuljetus useamman lukuvuoden ajaksi, eivätkä tiedot ole muuttuneet. Uusi hakemus täytetään, jos oppilaan koulu tai kotiosoite muuttuu tai jos koulukuljetuspäätös ei ole voimassa seuraavalle lukuvuodelle.

Koululaismatkakortti kannattaa käydä lataamassa Vantaa-infossa jo kesällä. Näin voit välttää mahdolliset ruuhkat juuri ennen koulun alkamista. Latausta varten tarvitaan mukaan oppilaan henkilöllisyystodistus, ja mahdollinen aiempana lukukautena käytössä ollut koululaismatkakortti.

Lisää tietoa koulukuljetuksesta sekä -hakemuksesta löytyy osoitteesta www.vantaa.fi/koulukuljetus.

Julkaistu: 22.3.2021 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter