Vantaa on valinnut Metropolian uudeksi osaamisen kehittämisen kumppaniksi

Vantaan kaupunki on kilpailuttanut pääkaupunkiseudulla toimivan Metropolia Ammattikorkeakoulun kaupunkitasoiseksi ammatillisen henkilöstökoulutuksen järjestämisen ja osaamisen johtamisen asiantuntijatuen sopimuskumppaniksi. Kaksivuotinen sopimus tuli voimaan 1.1.2021. Metropolian ja Vantaan kumppanuudessa on kaksi toisiaan tukevaa osa-aluetta: henkilöstön ammatillisen/substanssiosaamisen henkilöstökoulutus sekä asiantuntijatuki osaamisen johtamiseen isossa organisaatiossa.

Kehittämiskumppanuuden tavoitteena on paitsi tuottaa vaikuttavia koulutuspalveluita Vantaan toimialojen, palvelualueiden, liikelaitosten ja nimettyjen yhtiöiden muuttuviin tarpeisiin myös kehittää ja vahvistaa kaupungin osaamisen johtamista. Irrallisten koulutusten ja yksittäisten henkilöiden osaamisen kasvattamisen sijaan keskiössä on laajemmin koko henkilöstön systemaattinen ja suunnitelmallinen sekä organisaation osaamisen kehittäminen. Toimintamalli on sidottu kaupungin strategisiin tavoitteisiin sekä kehittämis- ja muutostyöhön.

Henkilöstölle vaikuttavaa ja ammattitaidolla toteutettua koulutusta

Vantaan kaupungille on erittäin tärkeää systemaattisen osaamisen johtamisen vahvistaminen. Samaan aikaa henkilöstön ammatillisten perustaitojen vahvistamisen rinnalle nousee suunnitelmallinen syvenevän osaamisen kehittäminen eri ammattialoilla sekä ketterä oppiminen. Ennakointi tulevaisuudessa tarvittavista taidoista on aina hankalaa, mutta tulevaisuuden osaaminen rakennetaan aina vahvan perusosaamisen pohjalle.

– Haluamme yhteistyöllä entistä toimivamman osaamisen johtamisen mallin uudistuneelle Vantaalle. Lisäksi haluamme henkilöstöllemme vaikuttavaa ammatillisesti toteutettua henkilöstökoulutusta suunnitelmallisesti. Työorganisaation ja oppilaitosorganisaation yhteistyö on välttämätöntä nykypäivän muuttuvassa maailmassa. Tätä kumppanuutta ja Metropolian osaamista tarvitsemme kyetäksemme kaupunkiorganisaationa vastaamaan asiakastyön ja sitä kautta henkilöstön osaamisen kehittämisen tarpeisiin, kertoo kehittämispäällikkö Hilma Aminoff.

Jatkuva oppiminen saumattomaksi osaksi oppijan arkea

Kumppanuus on merkittävä askel Metropolialle oman toiminnan kehittämisen ja kasvun kannalta. Vuoden 2021 alusta alkaneen uuden strategiakauden myötä Metropolian tavoitteena on tuoda jatkuva oppiminen saumattomaksi osaksi oppijan arkea.

– Kumppanuus tukee Metropoliaa kysyntälähtöisen osaamistarjonnan ja ohjausmallin rakentamisessa, työssä oppimisen ja opinnollistamisen kehittämisessä, strategisen yhteistyöverkoston rakentamisessa sekä jatkuvan oppimisen Metropolia Match -toimintamallin jalkauttamisessa, kuvailee asiakkuudesta vastaavana päällikkönä toimiva Taru Ruotsalainen.

– Vantaan kaupungin henkilöstökoulutusten kilpailutusvoitto on Metropolialle erittäin tärkeä strategiamme kulmakiven, kestävän kasvun, kannalta. Henkilöstöllemme tarjoutuu mahdollisuus kerryttää arvokasta asiakasrajapinnan kokemusta, jota voi hyödyntää jatkossa kaikilla liiketoiminta-alueillamme. Vantaa on yksi omistajistamme ja tästäkin näkökulmasta koulutuskumppanuus on erinomainen mahdollisuus ja näytön paikka, toteaa varatoimitusjohtaja Simo Mustila.

Metropolia on pääkaupunkiseudulla toimiva kansainvälinen ja monialainen ammattikorkeakoulu, joka kouluttaa kulttuurin, liiketalouden, sosiaali- ja terveysalan sekä tekniikan asiantuntijoita ja kehittäjiä.

Julkaistu: 28.1.2021 
(muokattu: )