Vantaan lumenauraus- ja hiekoituspalautteille avattu uusi palvelu

Lumenaurausta

Kaupunki on avannut uuden palautekanavan lumenaurauksen ja hiekoituksen tarpeesta kertomiseen. Runsaan lumisateen sattuessa lumesta ja liukkaudesta on tullut usein hyvinkin runsaasti palautetta, ja uudella kanavalla kaupunki haluaa tarjota aiempaa kevyemmän ja nopeamman väylän palautteen antamiseen ja purkaa palauteruuhkaa.

Käyttöön on otettu karttapalvelu, jonne voi merkitä katuosuuden, joka on aurauksen tai hiekoituksen tarpeessa. Karttapalveluun tulleiden palautteiden avulla kaupunki saa lisätietoja talvikunnossapidon tilanteesta ja voi hyödyntää tietoja tulevan aurauksen ja hiekoituksen suunnittelussa. Uusi karttapalvelu on kaupungin OmaVantaa-palautejärjestelmää yksinkertaisempi ja nopeampi, eikä siihen sisälly kaupungilta tulevaa vastausta palautteeseen. ”Lumi- ja liukkauspalautteissa on usein tärkeintä saada tieto eteenpäin, ja vastausta tarvitaan harvoin. Toisaalta nopea vastaaminen yksittäisen tieosuuden auraamista koskevaan palautteeseen on hankalaa, koska palautteita tulee hyvin runsaasti ja auraustilanne muuttuu koko ajan”, kertoo kunnossapitopäällikkö Jyrki Vättö.

Uuteen karttapalveluun palautetta antamalla ei voi vaikuttaa aurauksen normaaliin järjestykseen. Kadut aurataan kiireellisyysjärjestyksessä siten, että ensin aurataan pelastus-, palvelu- ja työmatkaliikenteen turvaamiseksi joukkoliikennekadut ja muut vilkkaasti liikennöitävät kadut, minkä jälkeen siirrytään auraamaan asuntokatuja.

Uuden karttapalvelun lisäksi käytössä on edelleen myös OmaVantaa-palvelu, jossa voi antaa palautetta myös kirjallisesti ja saada palautteeseensa vastauksen. Runsaan lumisateen sattuessa palveluun saattaa tulla lyhyessä ajassa paljon palautteita, jolloin vastausta voi joutua odottamaan jonkin aikaa. Palautepalvelun ruuhkautuessa useista samankaltaisista palautteista kaikkiin palautteisiin ei vastata henkilökohtaisesti. Kaikki palautteet kuitenkin huomioidaan ja viimeisimmät julkaistut palautteet sekä vastaukset niihin ovat nähtävissä palautepalvelussa.

Lisätietoja lumenaurauksesta ja hiekoituksesta

Julkaistu: 5.1.2021 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter