Työvalmennus Virtaamo auttaa osatyökykyisiä työllistymään

Vantaan kaupungin vammaisten työvalmennus Virtaamon työvalmentajat tukevat vantaalaisia osatyökykyisiä henkilöitä työllistymisessä. Virtaamon ydinosaamista on työntekijän ja tekemättömän työn yhteen saattaminen. Viikoilla 2 ja 3 käynnistyy kampanja, jossa nostetaan esille Virtaamon toimintaa osatyökykyisten henkilöiden työllistymisen mahdollistajana. Kampanjassa osatyökykyiset henkilöt kertovat oman työllistymistarinansa.

Työvalmennus Virtaamo tarjoaa työvalmennuspalveluja vantaalaisille osatyökykyisille henkilöille. Virtaamo on auttanut työllistämään mm. kehitysvammaisia, fyysisesti vammautuneita, autistisia sekä kuulo- ja näkövammaisia. Monet heistä ovat usein koulutettuja henkilöitä, joilta löytyy monenlaista osaamista eri ammattialoilta. Suurimmalla osalla heistä on myös ammattitutkinto sekä eri aloihin tarvittavat lupakortit kuten esimerkiksi hygieniapassi tai työturvallisuuskortti. Viikoilla 2 ja 3 käynnistyvässä kampanjassa nostetaan esille Virtaamon kautta työllistyneiden henkilöiden työllistymistarinoita. Tarinansa kertoo viisi henkilöä, jotka työskentelevät eri aloilla.

Virtaamo tuntee asiakkaidensa osaamisen

Virtaamo tuntee parhaiten asiakkaidensa osaamisen ja osaa yhdistää työntekijän ja työnantajan. Virtaamon työvalmentajat ovat työn muotoilun ammattilaisia, ja heillä on myös taito tunnistaa mitä työtehtävät vaativat. Joskus työnkuvaa hieman tarkentamalla ja uudelleen suunnittelemalla voidaan työstä tehdä tekijänsä näköistä. Työnkuvaa räätälöimällä työ saadaan myös vastaamaan paremmin työntekijän taitoja ilman, että se vaikuttaa työn laatuun tai tuotantoon.

Virtaamon työvalmentajat ovat vammaisten henkilöiden työllistymisen asiantuntijoita. Työvalmentajat kiertävät paikan päällä yrityksissä, luovat yritysverkostoja sekä kontakteja, esittelevät asiakkaidensa osaamista, kertovat Virtaamon roolista työntekijän ja työnantajan tukena sekä tutustuttavat työnantajia erilaisiin räätälöityihin työn tekemisen vaihtoehtoihin. Työvalmentajat tukevat työllistynyttä henkilöä ja työnantajaa koko työuran ajan käymällä sovitusti tukikäynneillä tarkastamassa töiden sujumista.

Osatyökykyisen henkilön palkkaaminen on yrittäjälle vaivatonta

Virtaamon tuella osatyökykyisen henkilön palkkaaminen on yrittäjälle helppoa ja vaivatonta. Työvalmentajat valitsevat joukostaan haettuun tehtävään sopivan henkilön tai henkilöt, mikäli yrityksellä on tarve useammalle työntekijälle. Yrittäjä voi myös halutessaan haastatella ehdokkaan ja tehdä valinnan työntekijästä itse. Työvalmentajat opastavat yrityksiä tarvittaessa myös palkkatuen ja Vantaa-lisän hakemisessa.

Työtehtävät ja työaika voidaan muokata työnantajan tarpeen mukaan. Työpäivät voivat olla kokonaisia päiviä tai koostua esimerkiksi puolesta päivästä tai muutamasta tunnista. Työtehtävät voidaan rakentaa useista erilaisista työtehtävistä. Tarkoituksena on vapauttaa henkilökuntaa hoitamaan omaa perustehtäväänsä.

Suhtautumalla avoimesti vammaisen henkilön rekrytointiin luodaan tasa-arvoista ja monimuotoista työelämää. Monimuotoisen työelämän johtaminen tuottaa tulosta, mutta vaatii myös rohkeutta ja ennakkoluulottomuutta.

Tutustu työllistyneiden tarinoihin: vantaa.fi/tyollistyneidentarinat

Lisätietoja Virtaamon toiminnasta: vantaa.fi/vammaisten_tyovalmennus

Julkaistu: 5.1.2021 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter