Jokiniemen koulun tiilitalon liikuntasali pois käytöstä

Liikuntasalista löytynyt asbestia

Jokiniemen koulun punaisen tiilitalon liikuntasali (Kauratie 2) poistetaan käytöstä toistaiseksi. Tiloista on löytynyt peruskorjaussuunnitteluun liittyvissä lisätutkimuksissa asbestia. Tilakeskus selvittää, millä aikavälillä tilat saadaan käyttökuntoon. Koulun käytössä olevista muista sisätiloista asbestia löytyi vain kellarikerroksesta, joka on ollut jo pidemmän ajan poissa käytöstä.

Terveydenhuollon tämänhetkisen näkemyksen mukaan mahdolliset altistumiset asbestille ovat vähäisiä eivätkä aiheuta erityistä seurantaa vaativia toimenpiteitä.

Korjaustoimenpiteistä ja liikuntatilat korvaavista tiloista tiedotetaan suunnitelmien valmistuttua Wilman kautta. Huoltajilla on myös mahdollisuus ottaa osaa Teamsin kautta etäinfotilaisuuteen 26.11. klo 18. Linkki tilaisuuteen jaetaan myöhemmin. Kysymyksiä voi lähettää etukäteen sisäympäristöasiantuntija Leena Stenlundille, leena.stenlund@vantaa.fi.

Mittaukset ja toimenpiteet

Jokiniemen koulun tiilitalossa on tehty lisätutkimuksia tulevia korjauksia varten ja korjaussuunnittelun tueksi, koulun rakennuksissa on alkamassa peruskorjaus lähivuosien aikana. Lisätutkimuksissa otettiin näytteitä rakenteiden erilaisista materiaalikerroksista, jolloin yläpohjan eristekerroksesta ja liikuntasalin lattian eristekerroksesta löydettiin asbestia. Kahdesta lattian alta otetusta näytteestä toisessa havaittiin asbestikuituja. Kahdesta liikuntasalin ilmanvaihtokanavistosta otetusta pölynäytteestä toisessa löytyi asbestia.

Rakennuksessa on tehty aiemmin asbesti- ja haitta-aineselvitys, jossa ei silloin ole löytynyt nyt havaittuja asbestipitoisia materiaaleja. Asbestin esiintyminen on tavallista vanhemmissa rakennuksissa, asbestia on käytetty tehokkaana palonsuoja-aineena rakenteissa ja erilaisissa materiaaleissa.

Ilmanvaihtokanavaan asbestipölyä on todennäköisesti päässyt yläpohjan eristekerroksesta, sillä vanhoissa ilmanvaihtokanavissa on halkeamia. Liikuntasalin ilmasta otettiin kaksi asbestinäytettä ilmanvaihdon eri asetuksilla, tavoitteena oli selvittää, onko ilmassa merkittäviä määriä asbestia. Otetuista ilmanäytteistä ei löytynyt asbestia raja-arvoja ylittäviä määriä, joten tilanne on tältä osin hyvä.

Koulussa tehtiin muuallakin tiloissa kattavasti asbestinäytteenottoa laskeutuvasta pölystä. Näytteenoton avulla haluttiin selvittää, ovatko asbestikuidut mahdollisesti levinneet muualle kouluun. Näytteitä otettiin yhteensä 18 kpl. Koulun käytössä olevista tiloista ei ole löytynyt asbestia pölynäytteissä. Kellarin tilassa ja kahden ilmanvaihdon poistohormin sisältä löydettiin myös asbestia. Ilmanvaihdon toiminnassa on aiemmin havaittu ajoittain häiriötä, hormien kautta on ollut takaisinvirtausta, jota on aiheuttanut liikuntasalin ilmanvaihdon toiminta. Takaisinvirtaus pyritään estämään jatkossa ilmanvaihdollisesti, joten liikuntasalin ilmanvaihto suljetaan kokonaan. Kellarin tilat on poistettu koulun käytöstä jo aiemmin. Edelleen varmistetaan toimenpitein, että kellaritiloista ilmavuotoja ei pääse koulun muihin tiloihin.

Tilannetta seurataan

Tilannetta seurataan jatkuvasti, ja kartoitetaan korjausvaihtoehtoja. Lisätutkimuksilla varmistetaan tilannetta lisää.

Liikuntasalin käyttö keskeytetään väliaikaisesti asbestilöydösten vuoksi, jotta tilankäyttäjät eivät altistuisi asbestikuiduille. Myös iltakäyttö salissa keskeytetään. Koulu sovittaa liikuntatuntien ohjelman muilla tavoin, valitettavasti salin iltakäyttäjät joutuvat myös etsimään toiset tilat toiminnalleen.

Lähiaikoina tiedotetaan lisää korjaussuunnitelmista ja korvaavien tilojen käytöstä.

Altistumisen arviointi

Altistuminen asbestille tiloissa on todennäköisesti ollut vähäistä ja pitoisuudet ilmassa ovat olleet pieniä, sillä liikuntasalista otetuissa ilmanäytteissä ei havaittu asbestia raja-arvot ylittäviä määriä. Lievemmät asbestille altistumiset ja asbestin löytyminen vanhoista rakennuksista on tavallista. Tavallisesti asbestipitoisista materiaaleista irtoavat kuitumäärät ovat vähäisiä, ja terveydellinen merkitys on todennäköisesti pieni. Työntekijät tai tilankäyttäjät eivät tarvitse ylimääräisiä säännöllisiä terveystarkastuksia mahdollisen vähäisen asbestialtistumisen vuoksi.

Ympäristökeskuksen terveydensuojeluviranomaisten mukaan muissa sisätiloissa ei ole tällä hetkellä havaittu tilojen käyttöä estäviä haitta-ainepitoisuuksia.

Perustietoja asbestista ja asbestisairauksista

  • Asbesti on ohutta, kemiallisesti ja mekaanisesti kestävää kuitua.
  • Asbestille altistuminen tarkoittaa asbestipölyn joutumista hengityksen mukana keuhkoihin.
  • Asbestille altistuminen on terveysriski.
  • Asbestisairaudet puhkeavat viiveellä altistumisesta.
  • Sairastuneista suurin osa on vanhempia ihmisiä.

Asbestin käyttö kiellettiin Suomessa vuonna 1994.

Asbestia sisältävistä rakenteista (ilman purkutyötä) sisäilmaan irtoavat vähäiset määrät asbestikuituja eivät käytettävissä olevan tutkimustiedon ja terveydenhuollon ammattilaisten mukaan aiheuta merkittävää terveysriskiä. Koska asbesti kuitenkin on syöpävaarallinen aine, altistuminen sille on pidettävä mahdollisimman vähäisenä. Asbestille altistumisen ja sairauden kehittymisen välillä on pitkä viive, jopa useita vuosikymmeniä. Asbestikuitujen lähde on aina selvitettävä ja poistettava.

TTL: Asbestikuitujen löytyminen työtiloista, toimintaohjeet ja terveysvaarat

Julkaistu: 19.11.2020 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter