Vantaalla tuetaan maahan muuttaneiden vanhempien työllistymistä uudella mallilla

Vantaan kaupungin, Vantaan Osaamiskeskuksen ja Careerian yhteishanke tehostaa maahan muuttaneiden vanhempien suomen kielen oppimista sekä koulutukseen ja työelämään siirtymistä. Vanhemmat mukaan kouluun ja työelämään -hankkeessa yhdistetään kielenopetusta, koulutukseen tai työelämään ohjausta sekä ammatillista moniosaajakoulutusta.

‒ Monet maahan muuttaneet syystä tai toisesta jäävät helposti koulutuksen ja työelämän ulkopuolelle. Hankalin tilanne on kotiäideillä, jotka eivät välttämättä edes saa tietoa maahan muuttaneille tarkoitetuista kotoutumispalveluista. Tarkoituksenamme on tukea heidän kotoutumistaan mahdollistamalla pääsyn koulutukseen ja työmarkkinoille. Tässä mallissa kielen oppiminen on nopeampaa verrattuna useisiin muihin kotoutumismalleihin, ja se tapahtuu oppimista tukevassa kouluympäristössä. Kiinnitämme huomion erityisesti vanhempien omaan osaamiseen, sen tukemiseen ja tunnistamiseen, kertoo projektikoordinaattori Tuuli Ritola.

Kaksivuotisessa Vanhemmat mukaan kouluun ja työelämään -hankkeessa keskitytään työttömiin, vähän koulutettuihin, maahan muuttaneisiin vanhempiin, joilla on heikko suomen kielen taito. Toiminta jakautuu kolmeen eri vaiheeseen. Ensimmäisessä, nyt jo käynnissä olevassa vaiheessa vanhemmat opiskelevat vantaalaisissa peruskouluissa suomen kieltä, matematiikka ja muita taitoja aluksi omassa ryhmässään. Tämän jälkeen he siirtyvät luokkaan perusopetuksen oppilaiden pariin. Opetus toteutetaan pedagogisesti niin, että se palvelee sekä lapsia että vanhempia.

Alkuvuodesta, ensimmäisen vaiheen lopussa, tapahtuvalla työkokeilulla edistetään mukana olevien vanhempien työelämätaitoja ja kielitietoista oppimista työympäristössä.

Toisessa vaiheessa Vantaan osaamiskeskuksessa tehdään omaohjaajan avustuksella osallistujille osaamiskartoitus, jonka perusteella osallistutaan osaamiskeskuksen tarjoamille kieli- ja työelämätaitokursseille. Lisäksi laaditaan jatkosuunnitelma opintoihin tai työelämään etenemisestä.

Kolmannessa vaiheessa osallistujat suuntaavat jatkopoluilleen opintoihin, työelämään tai tarpeen mukaan muihin palveluihin. Yhtenä mahdollisuutena heille tarjotaan Careerian moniosaajakoulutusta. Moniosaajamallissa opiskellaan osia eri tutkinnoista, mikä mahdollistaa useampaan alaan tutustumisen ja vastaa näin myös työmarkkinoiden tarpeisiin.

‒ Toiveena ja tavoitteena on, että jokainen vanhempi löytää itselleen sopivan polun, joka auttaa häntä kotoutumaan Suomeen ja etenemään kohti unelmiaan.

Mallia pilotoivat Vantaalla Lehtikuusen, Jokiniemen, Kaivokselan, Mikkolan ja Rajakylän koulujen oppilaiden vanhemmat. Tarkoituksena on kehittää toimintamalli, joka voidaan jalkauttaa läpi Suomen kaiken kokoisiin kuntiin ja myös alueille, joissa ei ole maahanmuuttajien osaamiskeskustoimintaa.

Kevääseen 2022 asti jatkuvaa Vanhemmat mukaan kouluun ja työelämään -hanketta rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö. Hankkeen taustalla ovat aiemmin toteutetut Äidit mukana -hanke sekä Vanhemmat mukaan kouluun -hanke.

Voit seurata hankkeen toimintaa Facebookissa ja Instagramissa. Lisätietoa Vantaan osaamiskeskuksesta.

Julkaistu: 20.11.2020 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter