Vantaa nostaa tasa-arvon varhaiskasvatuksen keskiöön ja palkkaa hankkeeseen reilu 30 henkilöä

Vantaalla käynnistyy hanke, jonka tavoitteena on varmistaa tasavertaiset mahdollisuudet kaikille Vantaan lapsille. Hankkeeseen palkataan yli 30 henkilöä ja rekrytointi käynnistyi 6.8.2020. Varhaiskasvatuksessa luodaan pohjaa myöhemmälle oppimiselle ja pyrkimys on tasoittaa perhetaustasta johtuvia oppimis- ja hyvinvointieroja. Tämä tehdään kohdentamalla palkattava henkilöstö positiivista diskriminaatiota tarvitseville alueille.

Vantaan kaupungille on myönnetty 1,6 miljoonaa euroa valtion erityisavustusta koulutuksen ja tasa-arvon edistämiseksi varhaiskasvatuksessa. Hankkeen tavoitteena on kokeilla ja jatkokehittää työtapoja, jotka edistävät inkluusiota, tasa-arvoa ja vuorovaikutusta. Keskeistä hankkeessa on lasten yhdenvertaisen oppimisen ja hyvinvoinnin vahvistaminen. Tasa-arvotyöhön palkataan lapsi- ja perheohjaajia ja kehittäjäopettajia yhteensä 33 henkilöä.

Vantaa on Suomen monikulttuurisin kaupunki, ja väkiluku on kasvussa varsinkin varhaiskasvatusikäisten maahanmuuttajataustaisten lasten osalta. Hankkeen kautta tehostetaan eriarvoistumisvastaista työtä palkkaamalla kehittäjäopettajia ja lapsi- ja perheohjaajia. Pedagogisen tuen toivotaan mallintavan uudenlaisia työskentelytapoja ja kehittävän toimintakulttuuria inkluusiota ja yhdenvertaisuutta tukevaan suuntaan.

Lapsi- ja perheohjaajia palkataan 21, joiden avulla vahvistetaan erityisesti varhaiskasvatukseen osallistuvien lasten ja heidän perheidensä lähipalvelua sekä palveluihin ohjautumista. Kehittäjäopettajia palkataan 12, jotka puolestaan tukevat päiväkotien johtajia heidän pedagogisen johtajuuden tehtävässään sekä varhaiskasvatusyksikön tiimejä pedagogiikan kehittämisessä. Kehittäjäopettaja kehittää, suunnittelee ja arvioi varhaiskasvatussuunnitelman mukaista pedagogista toimintaa. Pedagogisena asiantuntijana hän työskentelee mm. pedagogisen toiminnan laadun varmistamisen parissa yhdessä päiväkodin johtajan kanssa sekä oppimisympäristöjen kehittämisessä.

Palkattavien henkilöiden odotetaan osallistuvan toiminnan kehittämiseen ja käyttävän asiantuntemuksensa luovasti hyödyksi lasten ja perheiden tarpeiden mukaan. Koronakevät on nostanut esille varhaiskasvatuksen keskeisen merkityksen tuettaessa lapsiperheitä. Haasteellinen kevät on myös haastanut varhaiskasvatuksen oppimaan uusia toimintatapoja ja uuden hankkeen myötä hyödynnämme oppimaamme. Ketterien ja joustavien palvelujen avulla pyrkimyksemme on taata vantaalaisille lapsiperheille heitä tukevia laadukkaita varhaiskasvatuspalveluja myös jatkossa.

Lapsi- ja perheohjaajan työskentelystä hyviä tuloksia Rautpihan päiväkodissa

– Rautpihan päiväkodissa on saatu hyviä tuloksia lapsi- ja perheohjaajan työskentelystä. Se edistää tehokkaasti tasa-arvoisen ja laadukkaan varhaiskasvatuksen toteutumista eri tavoin, päiväkodin johtaja Melanie Kuparinen kertoo. – Lapsi- ja perheohjaajalla on osaamista ja kokemusta lasten hyvinvoinnista, kasvusta ja kehityksestä ja hän tunnistaa vanhemmuuden haasteet. Hän osoittaa asiantuntemustaan tukemalla varhaiskasvatuksen henkilöstöä varhaiskasvatuksen arjessa, jatkaa Melanie. Ohjaaja käy esimerkiksi kasvatuskeskusteluja perheiden tarpeiden mukaisesti ja ohjaa perheitä eri palveluihin. Työ on monipuolista ja opettavaista, sillä ohjaaja työskentelee sekä itsenäisesti, että laajassa verkostossa.

Ohjaaja rakentaa luottamusta perheisiin olemalla heihin jatkuvassa vuorovaikutuksessa. Hän kulkee perheen rinnalla ja pystyy tarvittaessa nopeasti reagoimaan kriisitilanteisiin. Etuna on, että ohjaaja on arjessa mukana oleva asiantuntija, joka tuntee lapset ja henkilökunnan ja sitä kautta rakentuu luonnollisesti ja luottamuksellinen yhteistyö vanhempien kanssa, Kuparinen sanoo. Hän iloitsee ohjaajan työskentelyn positiivisista tuloksista, sillä niistä hyötyvät kaikki: henkilöstö saa tukea työhönsä ja uusia pedagogisia näkökulmia, lapsiryhmä saa joukkoonsa lisäaikuisen ja perheet saavat varhaista tukea ja apua arjen pienissä ja suurissa asioissa. Myös päiväkodin johtajan työ keventyy, kun hän saa tukea palveluohjauksessa ja yhteisöllisyyden kehittämisessä.

Kiinnostuitko tasa-arvo työstä? Löydät lapsi- ja perheohjaajan hakuilmoituksen täältä ja kehittäjäopettajan hakuilmoituksen täältä. Haku on auki 20.8.2020 klo 16.00 asti.


Yhteyshenkilö: Kehittämispäällikkö Katjamaria Halme (katjamaria.halme@vantaa.fi, puh. 043 825 8522)

Haluatko tietää enemmän lapsi- ja perheohjaajan roolista varhaiskasvatuksessa? Tällä videolla lapsi- ja perheohjaaja Nina Pohjoinen kertoo työstään:

:

Julkaistu: 13.8.2020 
(muokattu: )