Information till vårdnadshavare med barn i småbarnspedagogiken 11.8.2020

Ni har fått ett meddelande 3.8.2020 om aktuella frågor som rör den nya verksamhetsperioden och information om hur coronaepidemin beaktas i småbarnspedagogiken. Undervisnings- och kulturministeriet och Institutet för hälsa och välfärd har 4.8.2020 uppdaterat de anvisningar i anslutning till coronaepidemin som berör småbarnspedagogiken. Med anledning av uppdateringen vill vi precisera anvisningarna som gäller för småbarnspedagogiken i Vanda.

Enligt anvisningarna från Institutet för hälsa och välfärd får de med symptom på luftvägsinfektion inte komma till småbarnspedagogiken (och förskoleundervisningen) innan en eventuell coronavirussmitta har uteslutits genom tester. Ifall testresultatet är negativt och symptomen har minskat märkbart kan de återvända till småbarnspedagogiken (och förskoleundervisningen), även om symptomen inte försvunnit helt. Om symptomen kommer tillbaka eller ökar ska de testas på nytt.

De som drabbats av coronasmittan ska vara borta från småbarnspedagogiken i minst 14 dygn från det att symptomen har börjat, men vid behov en längre tid så att de varit symptomfria i minst två dygn innan de återvänder till småbarnspedagogiken. Enheten för smittsamma sjukdomar och hygien ger närmare anvisningar till smittade personer eller personer som utsatts för smittan.

Om symptomen beror på allergi och om det är uppenbart att allergimedicin hjälper kan man återvända till småbarnspedagogiken (och förskoleundervisningen), även om symptomen inte försvunnit helt.

En leksak som är viktig för barnet får tas med till småbarnspedagogiken och tas hem när dagen är slut.

Efter att ha återvänt från en utomlandsresa ska man följa statsrådets rekommendationer beträffande reserestriktioner som gäller vid respektive tidpunkt för landet i fråga. Frivillig karantän rekommenderas för 14 dygn efter att man återvänt från ett land som omfattas av reserestriktioner. Ett barn i frivillig karantän deltar inte i småbarnspedagogiken.

Ert barns vårdställe inom småbarnspedagogiken ger närmare information.

Med vänliga hälsningar

Vanda stads tjänster inom småbarnspedagogik

Julkaistu: 12.8.2020 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter