Enemmistö lahopuukyselyyn vastanneista toivoi lahopuun lisäämistä metsissä

Lahopuu metsässä

Kaupunki selvitti toukokuussa verkkokyselyllä asukkaiden näkemyksiä lähi- ja virkistysmetsiin jätettävästä lahopuusta. Kyselyyn vastasi 510 henkilöä. Noin 70 prosenttia vastaajista ilmoitti liikkuvansa kaupungin metsissä päivittäin tai useita kertoja viikossa.

Kyselyssä tiedusteltiin, miten tärkeäksi vastaajat kokivat sen, että lahopuuta jätetään metsiin lisäämään luonnon monimuotoisuutta. Lisäksi kysyttiin tarkemmin, miten vastaajat suhtautuivat lahopuuhun eri paikoissa: suojelualueilla, lähimetsissä ja ulkoilureittien varrella. Myös näkemyksiä erityyppisistä lahopuista tiedusteltiin.

Noin 90 prosenttia vastaajista koki tärkeäksi tai melko tärkeäksi, että metsiin jätetään lahopuuta monimuotoisuutta lisäämään. Yli 60 prosenttia vastaajista toivoi lahopuun lisäämistä metsäalueilla. Runsaan lahopuumäärän koettiin kuitenkin myös vaikeuttavan liikkumista, suunnistusta ja marjastusta. Lahopuun määrän vähentämistä metsäalueilla toivoikin noin 7 prosenttia vastaajista. Ulkoilureittien varrella olevan lahopuun lisäämistä kannatti hieman alle puolet ja vähentämistä noin 14 prosenttia vastaajista.

Noin 70 prosenttia vastaajista piti sekä kokonaisena luontoon jätettyä puuta että karsittuja rungonosia metsämaisemaan sopivina. Kokonaisena jätettyä lahopuuta pidettiin luonnollisempana maiseman ja luonnon kannalta, mutta karsittu runko nähtiin käytännöllisempänä alueen käyttäjien kannalta.

Kaupungin metsänhoidon parissa työskenteleville kyselyn tuloksista on apua metsänhoidon toteutuksessa, kun mietitään, miten paljon puuta jätetään metsiin lahopuuksi ja missä muodossa. Tulokset antavat tukea mm. yksittäisten tuulen kaatamien tai huonokuntoisena kaadettavien puiden jättämiselle metsään nykyistä käytäntöä enemmän.

Tutustu lahopuukyselyn tuloksiin osallistuvantaa.fi-verkkosivulla

Julkaistu: 1.7.2020 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter