Kaupunginvaltuusto käsittelee vuoden 2019 taloutta

Vantaan kaupunginvaltuuston kokouksen listalla on maanantaina 18. toukokuuta muun muassa viime vuoden tilinpäätös (asia 8). Voit seurata kokousta suorana kello 18 alkaen Vantaa-kanavalla.

Vantaan tilikauden 2019 tulos oli -62,7 miljoonaa euroa. Tulos heikkeni 66,7 miljoonalla eurolla edellisvuoteen verrattuna. Poistoeron ja varausten muutoksien sekä rahastosiirtojen jälkeen tilikauden alijäämä on 62,6 miljoonaa euroa. Tuloksen taustalla on koko kuntataloutta heikentänyt ennakoitua heikompi verotulokertymä sekä muut kunnille kohdistuneet kustannuksia lisäävät kertaerät. Verokorttiuudistuksen myötä Vantaalta jäi saamatta noin 20 miljoonaa euroa kunnallisverotuloja. Lisäksi muun muassa Apotin käyttöönotto ja varhaiskasvatusoikeuden laajennus lisäsivät kustannuksia jo talousarviovaiheessa. Sosiaali- ja terveydenhuollon toteutunut menokasvu oli noin 6,7 prosenttia ja talousarvion ylitys 34 miljoonaa euroa. Maanmyyntitulot vähenivät noin 12 miljoonalla.

Ulkoiset toimintatuotot olivat 230,5 miljoonaa euroa vuonna 2019. Toimintakulut olivat 1 407,5 miljoonaa euroa, ja ne kasvoivat edelliseen vuoteen nähden 92,0 miljoonaa. Suurimpia kulueriä olivat henkilöstökulut 508,5 miljoonaa ja palveluostot 700,1 miljoonaa euroa. Toimintakate oli - 1 176,9 miljoonaa euroa, ja se heikkeni edelliseen vuoteen nähden 104,4 miljoonaa euroa.

Verotuloja kertyi viime vuonna yhteensä 1 014,6 miljoonaa ja valtionosuuksia 184,3 miljoonaa euroa. Vuoteen 2018 verrattuna verotulot kasvoivat 31,9 ja valtionosuudet 10,9 miljoonaa euroa.

Kaupungin vuosikate 2019 oli 49,1 miljoonaa euroa. Vuosikatteella pystyttiin kattamaan poistot 43-prosenttisesti, joten kaupungin tulorahoitus jäi vuosikatteella mitattuna alijäämäiseksi. Suunnitelman mukaisia poistoja ja arvonalentumisia kirjattiin yhteensä 115,2 miljoonaa euroa. Poistot kasvoivat 3,9 miljoonaa ja arvonalentumiset 2,5 miljoonaa euroa edellisvuoteen.

Investointimenot vuonna 2019 olivat 157,6 miljoonaa euroa. Kaupungin pitkäaikaisten lainojen nettolisäys oli 17,7 ja lyhytaikaisten lainojen 25,5 miljoonaa. Investointien tulorahoitusosuus heikkeni 31,4 prosenttiin, kun se edellisvuonna oli 86,1 prosenttia.

Tutustu tarkemmin tilinpäätöksen lukuihin.

Käsiteltäviä kaavoja

  • Pakkala/Ylästö: kulttuurihistoriallisesti arvokas Backaksen kartanoympäristö suojellaan sekä sallitaan uudisrakentamista ja liikerakennus entisen tallin ja puimalan yhteyteen (asia 19)
  • Myyrmäki: Kuohukujan ostoskeskuksen paikalle liiketilaa ja asuntoja 8-kerroksiseen taloon (asia 20)
  • Nikinmäki: Pohjoisen Nikinmäentien varteen kaksikerroksisia pientaloja sekä Täkytien ja Harrikujan risteykseen ikäihmisten palveluasumista (asia 21)
  • Veromies: Pyhtäänkorventielle Pytinojan ympärille 4−6-kerroksisia taloja noin 460 uudelle asukkaalle (asia 22)
  • Viinikkala: Katriinantien reunaan toimistorakennusten alue, osa Turvalaaksonkujaa siirretään Kehä III:n reunaan, kadun sekä urheilu- ja virkistyspalveluiden rajoja tarkistetaan (asia 23)

Muita kokouksen aiheita

  • Vantaan kaupungin henkilöstökertomus 2019 (asia 6)
  • Arviointikertomus vuodelta 2019 (asia 7)
  • Vuoden 2019 hyvinvointikatsaus (asia 9)
  • Tilakeskuksen ja kuntatekniikan keskuksen vuonna 2019 valmistuneet merkittävät toimitila- ja kunnallistekniikan investointihankkeet (asia 18)

Kokouksen esityslista on nähtävillä kokonaisuudessaan osoitteessa paatokset.vantaa.fi.

Julkaistu: 13.5.2020 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter