Ripeää resurssien siirtoa Vantaalla

Koronan torjuntaan liittyvät toimenpiteet vaikuttavat tuhansien ihmisten työhön. Toisilla ne lisääntyivät roimasti ja osalla ne loppuivat kokonaan. Vantaalla tähän ongelmaan tartuttiin perustamalla resurssikeskus.

Vantaalla kuten muissakin kaupungeissa tarvitaan nyt paljon lisää käsipareja hoitotyöhön. Monet vapaa-ajan palvelut taas on lakkautettu toistaiseksi ja joissakin palveluissa kysyntä on vähentynyt niin paljon, että tekijöitä jää käytettäväksi muissa palveluissa. Varhaiskasvatuksessa lapsimäärät ovat vähentyneet radikaalisti, joten hoitajiakin tarvitaan vähemmän. Kulttuuri-, liikunta- ja muiden vapaa-ajanpalveluiden lakkauttaminen on vapauttanut myös kymmeniä ihmisiä muihin tehtäviin.

Suurin henkilöstötarve on terveydenhuollossa. Vantaalla on satoja lähihoitajan koulutuksen sekä sosiaalialan tukinnon suorittaneita henkilöitä muissa kuin sosiaali- ja terveysalan tehtävissä. Tehtävät ovat lisääntyneet myös tukipalveluissa, puhelinpalveluissa, ruokakuljetuksissa sekä viestinnässä.

- Vantaa perusti välittömästi palvelutarpeiden muutosten selvittyä resurssikeskuksen, johon ilmoitetaan ne työntekijäryhmät ja yksittäiset henkilöt, joiden työpanos on käytettävissä muissa kaupungin palveluissa. Olemme jo tähän mennessä siirtäneet uusiin tehtäviin yli sata kaupungin työntekijää, toteaa kaupunginjohtaja Ritva Viljanen.

- Haluamme turvata kaupungin osaavan henkilöstön toimeentulon ja saada heidän osaamisensa nyt tarvittavaan käyttöön tänä haasteellisena aikana. Olen iloinen siitä, kuinka suuri joukko työntekijöitä on innolla siirtynyt uusiin tehtäviin – auttamaan apua eniten tarvitsevia.

Muilta toimialoilta ja palveluista on terveyspalveluihin siirtynyt maanantaista lähtein 11 henkilöä, vanhus- ja vammaispalveluihin 70 henkilöä ja perhepalveluihin 19 henkilöä. Kaupunkiympäristön kunnossapitopalveluihin on siirtynyt 9 ja viestintään kolme henkilöä. Siirtyneistä 45 henkilöllä on sosiaali- ja terveysalan koulutus. Resurssikeskukseen on ilmoitettu kaikkiaan 450 henkilön työpanos. Siirrot ovat voimassa poikkeusolojen ajan.

Julkaistu: 25.3.2020 
(muokattu: )