Vantaan etsivä nuorisotyö tavoitti ennätysmäärän nuoria

Vantaan etsivän nuorisotyön asiakasmäärät olivat vuonna 2019 suuremmat kuin koskaan aiemmin. Ainoastaan vuonna 2017 päästiin lähes samaan lukemaan.

Ilmoitusten määrän kasvuun on vaikuttanut muun muassa vuosien pitkäjänteinen työ nuorten parissa, joka on kasvattanut etsivien tunnettuutta. Huoli-ilmoituksia tuli viime vuonna yhteensä 739 kappaletta, ja määrä kasvoi edellisvuodesta sadalla nuorella.

Syy määrän kasvamiseen löytyy siitä, että kotikäyntejä on tehty enemmän, ja nuoria on sitä kautta tavoitettu etsivään työhön. Käyntejä tehtiin tänä vuonna n. 50 enemmän kuin aiemmin. Vantaalaisen etsivän nuorisotyön erityispiirre ovat kotikäynnit, joita tehdään, jos nuorta ei muuten tavoiteta eikä saada tuen piiriin. Kotikäyntien tarve, samoin kuin määräkin, on kasvanut. Viime vuonna tehtiin yhteensä 152 kotikäyntiä. Kotikäyntien avulla tavoitettiin 92 nuorta ja heistä noin 80 % jäi etsivän nuorisotyön asiakkaiksi. Kotikäyntien avulla on rakennettu luottamusta nuoreen ja saatettu oikean palvelun pariin, muun muassa terveyspalveluihin.

Eniten työtä tehdään 18–20-vuotiaiden nuorten aikuisten parissa. Nuorista jopa 88 prosenttia on vain peruskoulupohjan varassa. Luku on valitettavan suuri, mutta toisaalta se kertoo sen, että työtä tehdään oikean kohderyhmän parissa. Huoli-ilmoituksia kohderyhmän nuorista tekevät myös muut viranomaiset. Esimerkiksi Ohjaamosta ja TYPistä ohjautuu nuoria palvelun piiriin. Myös kyltti talon vieressä mainostaa toimintaa, joka on tuttua sekä viranomaisille että nuorille.

Etsivä työ tarjoaa ohjausta koulutuksen tai työn ulkopuolelle jääneille nuorille, tukea elämäntilanteen selkiyttämiseen, apua vaihtoehtojen kartoittamiseen ja ohjausta tulevaisuuden suunnitteluun. Etsivän työn toimipiste löytyy Tikkurilasta.

Julkaistu: 13.2.2020 
(muokattu: )