Vapaa-ajan lautakunnassa Nikinmäen koulun hankesuunnitelma

Lautakunta saa vuoden viimeiseen kokoukseensa 10.12. käsiteltäväkseen Jokivarren koulun osana toimivan Nikinmäen opetuspisteen hankesuunnitelman, jossa on tarkasteltu sekä opetustilojen muutostöitä että nuorisotilan rakentamista. Nikinmäen koulun olemassa oleviin tiloihin on tarkoitus sijoittaa nuorisotila, jolle alueella on tarvetta.

Opetuspisteessä on lukuvuonna 2019–2020 on 268 oppilasta. Olemassa oleviin koulutiloihin, ensimmäisen kerroksen entiseen neuvolasiipeen rakennetaan tilat, jotka ovat nuoriso- ja opetustoiminnan yhteiskäytössä. Muutostyöalueiden pinta-ala on yhteensä n. 75m2.

Hankesuunnitelman tavoitehinta on 309 000 € (alv 0%)/383 200 (alv 24 %). Hankkeelle on varattu määrärahaa taloussuunnitelman 2020–2023 investointiosassa ja se on tarkoitus toteuttaa vuonna 2020. Nikinmäen opetuspisteen muutostyöt sisältyvät syksyllä 2017 hyväksyttyyn Korson koulua korvaavien tilojen tarveselvitykseen. Lautakunnalle esitetään Nikinmäen koulua koskevien tilamuutosten, nuorisotilan ja 1.kerroksen opetustilojen hankesuunnitelman hyväksymistä, asia 19.

Esityslistalla lisäksi muun muassa:

  • Kaupunkikulttuurin toimialan käyttösuunnitelman hyväksyminen vuodelle 2020, asia 7
  • Taide- ja kulttuuritapahtumien avustusten tilityksiä, asia 12
  • Määrärahan varaaminen vuoden 2020 kansainvälistä taiteilijavaihtoa varten Taiteilijatalo Gjutarsissa, asia 13
  • Kulttuuripalveluiden vuoden 2020 avustusmäärärahan jako, asia 14
  • Harrasteliikunnan ohjaajatuen myöntäminen vuodelle 2020, asia 16
  • Vantaan markkinointituen myöntäminen liikuntaan vuodelle 2020, asia 17
  • Liikuntatoimintaan tarkoitettujen avustusten vuoden 2020 määrärahan alakohtainen jako, asia 18.

Esityslista kokonaisuudessaan.

Julkaistu: 5.12.2019 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter