Sosiaali- ja terveyslautakunnassa v. 2020 käyttösuunnitelma -tulossa lisää vakansseja

Sosiaali- ja terveyslautakunta käsittelee kokouksessaan 9.12.2019 vuoden 2020 käyttösuunnitelmaa. Suunnitelma sisältää merkittävän määrän uusia vakansseja.

Tulevina vuosina sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämistyön kärkiä ovat erityisesti palvelujen saatavuuden parantaminen toimintatapoja asukaslähtöisesti uudistaen ja digitalisaatiota hyödyntäen.

Merkittävin sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin vaikuttava toimintaympäristön muutos on Vantaan voimakas väestönkasvu ja väestön ikääntyminen. Myös lapsiperheiden määrä kasvaa. Palvelutarpeiden kasvuun pyritään vastaamaan mm. perustamalla toimialalle 116 uutta vakanssia, eli virkaa tai työsuhdetta. Uusia vakansseja perustetaan terveyspalveluihin 18, perhepalveluihin 20 ja vanhus- ja vammaispalveluihin 76 kappaletta. Lisäksi talous- ja hallintopalveluihin sekä suun terveydenhuoltoon tulee yhden vakanssin lisäykset kuhunkin.

Toimialan menomääräraha vuodelle 2020 on 673,2 miljoonaa euroa, mikä on 5,4 prosenttia suurempi kuin vuoden 2019 käyttösuunnitelma ja 1,1 prosenttia suurempi kuin toteutumisennuste. Oman toiminnan menomääräraha on 421,1 miljoonaa euroa, mikä on 5,6 prosenttia suurempi kuin vuoden 2019 käyttösuunnitelma ja 2,5 prosenttia suurempi kuin toteutumisennuste. Toimialan tulomääräraha vuodelle 2020 on 42,0 miljoonaa euroa. Erikoissairaanhoidon menomääräraha on 252,1 miljoonaa euroa ja tulomääräraha 1,3 miljoonaa euroa. HUS-palvelusopimuksen osalta talousarviossa on varauduttu 241,8 miljoonaan euroon, mikä on -1,4 prosenttia vähemmän verrattuna HUS-johdon vuoden 2019 toteumaennusteeseen.


Julkaistu: 4.12.2019 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter