Apotin käyttö laajeni Vantaalla -mukaan suun terveydenhuolto ja työllisyyspalvelut

Vantaan suun terveydenhuollon liikelaitos ja työllisyyspalvelut sekä sairaanhoitajat nuorten työpajasta ja etsivästä nuorisotyöstä siirtyivät uuden asiakas- ja potilastietojärjestelmän Apotin käyttäjiksi lauantaina 16.11.2019 kello 10.45. Järjestelmän käyttöönotto sujui suunnitelmien mukaisesti. Käyttöönotto koskee noin 350 ammattilaista.

Apotti tuo mukanaan uutta ammattilaisten työprosesseihin ja eri palveluyksiköiden henkilökunnan käyttöön yhden, yhteisen tietojärjestelmän.

─Teemme Apottiin kaikki kirjaukset ja arvioinnit rakenteisena, mikä tulee parantamaan tiedon analysointia oman toimintamme kehittämisen välineenä, kertoo työllisyyspalveluiden palvelupäällikkö Anu Tirkkonen. Kuntouttavan työtoiminnan tavoitteena on vahvistaa pitkään työttömänä olleiden elämänhallintaa ja työvalmiuksia, ja siten parantaa heidän edellytyksiään siirtyä kohti työelämää, Tirkkonen jatkaa.

Apotti edistää kuntalaisten sujuvaa palveluprosessia sekä eri ammattilaisten välistä yhteistyötä.

─Perinteisen vastaanottotoiminnan rinnalla Apotti mahdollistaa asiakkaan ja ammattilaisen välisen tietoturvallisen asioinnin sähköisen Maisa-asiointikanavan kautta. Apotti mahdollistaa myös järjestelmää käyttävien eri ammattilaisten välisen tiedon vaihdon ja parantaa siten potilasturvallisuutta, sillä meillä on käytössä ensi kertaa yhteinen järjestelmä muiden sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköiden kanssa, suun terveydenhuollon liikelaitoksen toimitusjohtaja Helena Salusjärvi-Juopperi iloitsee.

Apottia muokataan käyttökokemusten perusteella

Järjestelmän käyttäjiä kehotetaan aktiivisesti raportoimaan havaitsemistaan ongelmista, jotta ne saadaan pikaisesti korjattua. Palautejärjestelmän kautta tuleva kehityspalaute on toivottavaa, jotta järjestelmää saadaan kehitettyä ammattilaisia parhaiten palvelevaan muotoon. Apotin rakentaminen ja kehitystyö jatkuvat sitä mukaa, kun lisää käyttäjiä tulee sen piiriin. Kaikki havainnot raportoidaan jatkokehitystä varten.

Apotin viimeinen käyttöönotto Vantaalla tapahtuu 1.2.2020, jolloin Apotti-järjestelmään liittyvät asunnottomien asumispalvelut, päihdepalvelut, maahanmuuttajapalvelut, vammaispalvelut ja perheoikeudelliset asiat.

Katso Apotin käyttöönoton jälkeiset tilapäiset palvelumuutokset: vantaa.fi/apotti.

Oy Apotti Ab syntyi kuntien ja HUSin yhteisestä tahdosta rakentaa maailman ensimmäinen sosiaali- ja terveydenhuollon yhteinen tieto- ja toiminnanohjausjärjestelmä. Apotti-järjestelmä otetaan käyttöön Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin HUSin alueella sekä Apotti-kunnissa vaiheittain. Apotin käyttöönottoa jatketaan porrastetusti niin, että vuoden 2020 lopussa järjestelmällä on noin 45 000 käyttäjää ja sen piiriin kuuluu 1,6 miljoonaa kuntalaista.

Julkaistu: 16.11.2019 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter