Vammaispalvelu- ja sosiaalihuoltolakien mukaiset kuljetuspalvelut 1.4.2020 alkaen

Vantaan ja Keravan kaupungit ovat kilpailuttaneet vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetuspalvelut. Uudet kuljetuspalvelusopimukset tulevat voimaan 1.4.2020.

Sopimukset ovat voimassa 31.3.2023 saakka, jonka jälkeen sopimuksia on mahdollista jatkaa yhdellä optiovuodella.

Hankinta jakautuu kahteen osakohteeseen:

  • tavalliset taksikuljetukset
  • esteettömät taksikuljetukset

Kuhunkin osakohteeseen on valittu kolme palveluntuottajaa: Mankkaan Taksi Oy, Lähitaksi Oy, ja Menevä Oy.

Asiakas voi valita palveluntuottajakseen minkä tahansa kolmesta vaihtoehdosta ja tarvittaessa vaihdella palveluntuottajien välillä, vaikkapa valita kullakin kerralla eri palveluntuottajan.

Asiakas voi tilata kuljetuspalvelun suoraan palveluntuottajalta puhelimella, tekstiviestillä, sähköpostilla tai mobiilisovelluksella. Kuljetuspalvelun tilaus on asiakkaalle maksuton ja asiakas maksaa kuljetuksesta omavastuuosuuden, jonka asiakaskohtainen suuruus määritellään tarkemmin keväällä jaettavassa kuljetuspalveluohjeessa lautakuntakäsittelyn jälkeen.

Kuljetuspalvelujen laadun valvonta paranee

Palveluntuottajat ovat sitoutuneet raportoimaan kaikista palautteista ja reklamaatioista kaupungeille. Sopimukseen on määritelty palveluntuottajien vähimmäisehdot sekä sanktiot sopimuksen rikkomisesta. Myös asiakkaalla on aktiivisempi rooli kuljetuspalvelujen valvonnassa, sillä hän voi antaa palautetta ja tarvittaessa vaihtaa aina halutessaan palveluntuottajaa. Palveluntuottajille tämä tarkoittaa, että heidän on kilpailtava asiakkaiden kuljetuksista laadulla.

Kuljetuspalvelun asiakkaat saavat tarkempia tietoja ja ohjeita muutoksesta kirjeitse ennen 1.4.2020.

Julkaistu: 15.11.2019 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter