Trukkikuski varastossa

Vantaa ja Kerava haluavat yritykset ja asukkaat mukaan yhteistyöhön työllisyysasioissa

Vantaa ja Kerava ovat jättämässä yhteisen hakemuksen työllisyyden kuntakokeiluun, jossa vahvistetaan kuntien roolia työllisyyspalvelujen järjestäjänä. Kokeilun toteutuessa yritykset ja asukkaat halutaan mukaan ratkomaan kohtaanto-ongelmaa.

Hallitusohjelmaan liittyvien työllisyyden kuntakokeilujen tavoitteena on nykyistä tehokkaammin edistää työllistymistä ja tuoda uusia ratkaisuja osaavan työvoiman saatavuuteen kehittämällä palveluja, jotka tunnistavat ja ratkaisevat työnhakijoiden yksilölliset palvelutarpeet ja työllistymisen esteet aiempaa paremmin. Kokeilussa kunta vastaa palveluprosessista ja TE-palveluista niille työnhakijoille, jotka eivät ole oikeutettuja ansiopäivärahaan. Mukana ovat myös kaikki alle 30-vuotiaat työnhakijat sekä työttömänä tai työvoimapalveluiden asiakkaina olevat maahanmuuttajat. Vantaalla kokeilun kohderyhmään kuuluu työ- ja elinkeinoministeriön tiedon mukaan lähes 13 000 henkilöä, Keravalla vajaa 2000 henkeä.

Vantaan ja Keravan kuntakokeilun asiakaskunnassa on paljon yhteisiä piirteitä ja asukkaat pendelöivät paljon töihin Vantaan ja Keravan välillä. Vantaan kaupungin työllisyyspalveluiden johtaja Timo Saari uskoo, että yhdessä tekeminen tuo synergiaetua tälle yhteiselle työssäkäyntialueelle.
- Päämäärähän tässä on se, että yritykset saavat työntekijöitä ja työttömät töitä. Tavoitteeseen pääsemiseksi koko prosessin olisi hyvä olla yksissä käsissä eikä eri toimijoilla kuten tällä hetkellä. Kunnilla on paras tuntemus oman alueensa työllistymismahdollisuuksista ja -tarpeista. Kaupungeilla on myös valmiiksi vahvat kontaktit alueensa oppilaitoksiin, yrityksiin ja kolmanteen sektoriin, ja tästä syystä meidän on helpointa saada toimiva kokonaisuus aikaan, Timo Saari toteaa.

- Keravaa ja Vantaata yhdistää työllisyysasioissa myös iso kohtaanto-ongelma eli sekä avoimia työpaikkoja, että työttömiä on paljon, Keravan kaupunginkamreeri Teppo Verronen selvittää yhteistyön taustaa.

Mikäli kaupunkien yhdessä hakema kuntakokeilupaikka varmistuu, Vantaa ja Kerava tulevat kehittämään aktiivisesti uusia, yhteisiä toimintatapoja. Molemmissa kaupungeissa on suunnitteilla kuntakokeilun asukasraati, joiden avulla alueen yritykset ja asukkaat otetaan mukaan ideoimaan tuoreita ratkaisuja kohtaanto-ongelmaan.

Vantaan ja Keravan kaupunginhallitukset päättivät 11.11.2019 kokouksissaan kuntakokeiluun hakemisesta. Eduskunta puolestaan päättää kokeiluun otettavista kunnista kokeilulain hyväksymisen yhteydessä. Hallituksen esitys kokeilulaiksi on tarkoitus antaa vuoden 2019 loppuun mennessä. Kokeilut käynnistyvät keväällä 2020, ja ne jatkuvat vuoden 2022 loppuun. Kokeilussa jatketaan ja laajennetaan vuoden 2018 lopussa päättyneiden alueellisten työllisyyskokeilujen toimintamallia.

Julkaistu: 15.11.2019 
(muokattu: )