Vantaan budjetti ensi vuodelle on 1,8 miljardia euroa

Vantaan kaupunginvaltuusto hyväksyi ensi vuoden talousarvion ja suunnitelman vuosille 2020 – 2023. Ensi vuoden budjetti päätyy loppusummaan 1 823 681 000 euroa. Tästä 150 miljoonaa on investointeja. Valtuuston määrittelemät sitovat tavoitteet kuvaavat määrärahoja tarkemmin ensi vuoden palveluja.

Uusi organisaatio muuttaa talousarvion rakennetta

Vantaan organisaatio uudistuu vuoden 2020 alusta. Talousarvio on tehty uuden rakenteen mukaisesti. Käyttötaloudessa suurin panostus tehdään sosiaali- ja terveyspalveluihin, 421 miljoonaa euroa, sekä lisäksi 252 miljoonaa euroa erikoissairaanhoitoon. Uuden kasvatuksen ja oppimisen toimialan menot ovat yhteensä 464 miljoonaa euroa ja ne aiheutuvat perusopetuksesta, toisen asteen koulutuksesta sekä varhaiskasvatuksesta.

Kaupunkikulttuuri on vuoden alusta aloittava uusi toimiala, joka huolehtii kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalveluista, kirjasto- ja aikuisopiston palveluista sekä asukaspalveluista. Näiden yhteinen budjetti on suuruudeltaan noin 70 miljoonaa euroa.

Kaupunkiympäristön toimialan budjetti ilman investointeja on 247 miljoonaa euroa. Tähän kokonaisuuteen kuuluu kaupungin ympäristöstä huolehtiminen sekä kaupungin omat toimitilat, joiden osuus on 123 miljoonaa euroa. Joukkoliikenteen menot ovat 53 miljoonaa euroa.

Investoinneista 32 miljoonaa euroa kohdistuu uudisrakentamiseen, 41 miljoonaa korjausrakentamiseen ja 45 miljoonaa katujen ja muiden yleisten alueiden rakentamiseen.

Kaupungin henkilöstömäärä kasvaa 367 henkilöllä ja on ensi vuonna 10 387. Lisäys kohdentuu hoito-, hoiva- ja kasvatustehtäviin.

Tavoitteet toiminnalle 2020

Vuoden 2020 sitovissa tavoitteissa pyritään 30 miljoonan euron maanmyyntivoittoihin. Muita tavoitteita ovat muun muassa hiilineutraalia Vantaata tukeva omien kiinteistöjen energiankulutuksen laskeminen kahdella prosentilla ja joukkoliikenteen käytön sekä pyöräilyn kasvu kolmella prosentilla. Asuntorakentamista keskitetään joukkoliikennevyöhykkeille 2 640 asuntoa vuodessa.

Työttömyysasteessa tavoitellaan 8 prosentin tasoa ja erityisesti nuorison, pitkäaikaistyöttömien ja ulkomaalaisten työllistymistä. Yritysten ja työpaikkojen määrässä tavoitellaan 1,5 prosentin kasvua. Ammatillisen oppilaitoksen opintojen keskeyttämisessä halutaan vähentää reilusti, vähintään neljänneksellä nykytasosta.

Vantaalaisten hyvinvoinnin edistämiseen liittyviä tavoitteita on runsaasti kiusaamisen vähentämisestä asunnottomuuden ehkäisyyn. Lastensuojelussa panostetaan ennaltaehkäisevään toimintaan ja huostaanottojen määrän laskuun. Yli 75 vuotiaiden toimintakykyä parannetaan siten, että yhä useampi voi asua kotonaan. Terveyskeskuksen lääkärille pitäisi kiireettömissä tapauksissa ensi vuonna päästä 14 vuorokauden kuluessa.

Nuorisovaltuuston edustaja Noa Lindqvist piti myönteisen erityiskohtelun ohjelman tuomia erityisnuorisotyöntekijöitä Variaan ja alueen peruskouluihin hienona. - Kouluissa on lukuisia nuoria, jotka tarvitsevat tukea niin opiskelussa kuin muussa elämässä, totesi Noa Lindqvist. Nuorten saama tuki on tärkeää. Jokainen nuori on tärkeä. Toivottavasti saamme tämän hankeen avulla nuoria pois syrjäytymisen tieltä.

Vantaalla oli tänä vuonna 192 hakijaa perusopetuksen lisäopetukseen. Määrä kasvoi viimevuoteen verrattuna merkittävästi. Nuorisovaltuusto toivoo, että aloituspaikkoja varataan riittävästi jo alun perin, niin että kaikki pääsisivät aloittamaan opinnot elokuun alussa. Lisäksi nuorisovaltuusto toivoo, että lukioihin on Vantaalla riittävästi aloituspaikkoja.

Kaupunginvaltuustossa tehtiin muutosesityksiä terveyskeskuksien palveluihin, omaishoidon tukeen, sporttikorttiin, ratikan päätöksentekoon, sisäilmaongelmien ratkaisuun ja Vantin myyntiin liittyvästä selvityksestä. Esitykset eivät äänestyksessä menestyneet, joten kaupunginhallituksen esitys talousarvioksi 2020 ja taloussuunnitelmaksi 2020 – 2023 hyväksyttiin.

Asiaan jätettiin pöytäkirjalausumia.

Talousarvion 2020 aikaisemmat tiedotteet:
Kaupunginhallituksen muutokset kaupunginjohtajan pohjaesitykseen: https://www.vantaa.fi/uutisia/hallinto_ja_talous/101/0/147777

Kaupunginjohtajan esitys: https://www.vantaa.fi/uutisia/hallinto_ja_talous/101/0/147472

Katso myös http://vantaakanava.fi/vantaalainen-tama-koskee-juuri-sinua/

Vantaan verot ennallaan ensi vuonna

Kaupunginvaltuusto vahvisti ensi vuoden veroprosentit, jotka säilyvät tämän vuoden tasolla.
Vantaan tuloveroprosentti on 19,00. Kiinteistöveroprosentit ovat:

  • yleinen kiinteistöveroprosentti 1,00
  • vakituinen asuinrakennus 0,41
  • muu kuin vakituinen asuinrakennus 1,00
  • voimalaitos 2,85
  • rakentamaton rakennuspaikka 4,00.
Julkaistu: 12.11.2019 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter