Järjestöt mukaan myönteisen erityiskohtelun ohjelman toteutukseen

Kaupunginhallitus päätti jakaa 200 000 euroa avustuksina yhdistyksille, yhteisöille ja järjestöjen yhteistoimintaryhmille, jotka haluavat edistää nuorten ja perheiden hyvinvointia Havukoskella, Hakunilassa, Mikkolassa, Martinlaaksossa tai Länsimäessä. Avustusten hakuaika päättyy 3.12.2019.

Avustus kohdennetaan nuorten ja perheiden hyvinvoinnin edistämiseen tai kotoutumisen, yhteisöllisyyden, osallisuuden ja turvallisuuden vahvistamiseen. Enintään 50 000 euron avustuksella voidaan rahoittaa esimerkiksi alueiden eri ihmisryhmien välisiä kohtaamisia ja vuorovaikutusta edistäviä toimenpiteitä, harrastustoimintaa kuten liikuntaa ja kulttuuria sekä asukkaiden yhdessä toteuttamia yhteisöllisiä tapahtumia. Haettavalla avustuksella voidaan täydentää olemassa olevaa toimintaa tai luoda mahdollisuuksia uusille innovatiivisille avauksille.

Yhteisötalo Hakunilaan

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Uudenmaan piirille myönnettiin 179 000 euroa vuodessa
Hakunilan yhteisötalotoiminnan toteuttamiseksi vuosina 2020–2021 sekä 17 000 euron avustus yhteisötalon perustamiskustannuksiin vuonna 2019. Hanke on osa Vantaan myönteisen erityiskohtelun ohjelmaa.

Yhteisötalon toiminta perustuu laajaan yhteistyöhön kaupungin sekä muiden järjestöjen kanssa. Mukaan kutsutaan kaikkia järjestöjä, jotka haluavat lisätä lasten ja perheiden hyvinvointia Hakunilassa ja jotka sitoutuvat talon toimintaperiaatteisiin. Toiminnan tavoitteen on tuottaa suojaavia tekijöitä 0–12 -vuotiaille lapsille ja heidän perheilleen. Näitä ovat mm. vanhemmuuden ja arjen hallinnan tuki, koulunkäynnin tuki, mielekäs tekeminen ja ystävät, tukiverkostojen vahvistaminen sekä tuki suomalaisessa yhteiskunnassa toimimiseen ja suomen kielen oppimiseen.

- Vantaan myönteisen erityiskohtelun ohjelman ensimmäinen toteutusvuosi on päättymässä. Saimme vielä tähän loppuun kaksi merkittävää asiaa etenemään: Hakunilan yhteisötalon ja järjestöavustukset. Niillä molemmilla on merkittävä rooli alueiden nuorten ja perheiden hyvinvoinnin tukena, toteaa kaupunginjohtaja Ritva Viljanen. Ohjelma jatkuu ensimmäisen toimintavuotensa jälkeen vielä kahden vuoden ajan kahden miljoonan euron panostuksella vuodessa. Ohjelman vaikutuksia kohdealueiden asukkaiden hyvinvointiin tutkitaan koko kauden ajan.

Vantaa hakee työllisyyden kuntakokeiluun

Kuntakokeilussa vahvistetaan kuntien roolia työllisyyspalvelujen järjestäjänä. Vantaa hakee kokeiluun yhdessä Keravan kaupungin kanssa. Kokeilussa kunta vastaa niistä työttömänä ja työvoimapalveluissa olevista työnhakijoista, jotka eivät ole oikeutettuja ansiopäivärahaan. Lisäksi kokeilussa ovat mukana myös kaikki alle 30-vuotiaat työnhakijat sekä työttömänä tai työvoimapalveluiden asiakkaina olevat maahanmuuttajat. Vantaalla kokeilun kohderyhmään kuuluu työ- ja elinkeinoministeriön tiedon mukaan 12 967 henkilöä.

Eduskunta päättää kokeiluun otettavista kunnista kokeilulain hyväksymisen yhteydessä. Hallituksen esitys kokeilulaiksi on tarkoitus antaa vuoden 2019 loppuun mennessä. Kokeilut käynnistyvät keväällä 2020, ja ne jatkuvat vuoden 2022 loppuun.

Matti Ruusulasta talous- ja strategiajohtaja

Kaupunginhallitus valitsi VTM Matti Ruusulan Vantaan talous- ja strategiajohtajaksi 1.1.2020 alkaen. Virka on uusi ja liittyy Vantaanorganisaatiouudistukseen. Matti Ruusula toimii tällä hetkellä talousjohtajan viran sijaisena. Talousjohtajan virka lakkaa vuoden vaihteessa. Talous ja strategia palvelualueelle keskitetään kaupungin taloushallinnon tehtävät.

Matti Ruusulalla on vahva käsitys Vantaan kaupungin talouden haasteista ja mahdollisuuksista sekä talouden ohjausprosessista. Hän on työssään osoittautunut laaja-alaiseksi talouden ammattilaiseksi ja osaajaksi sekä on työssään hyvin systemaattinen ja toimii harkitsevalla ja maltillisella tavalla. Hänessä on talouden osaamisalueella vakuuttavuutta ja vaikuttavuutta.

Vantaan Ammattiopisto Varian Vehkalan toimipisteen tarveselvitys

Kaupunginhallitus hyväksyi Varian Vehkalan toimipisteen tarveselvityksen. Varia on siirtymässä nykyisen neljän toimispisteen sijaan kahteen toimipisteeseen, joista Vehkala on toinen. Vehkalaan siirtyvät autoala, lentokoneala, logistiikka-ala, sähkö- ja automaatiotekniikka, tieto- ja tietoliikennetekniikka, matkailuala, turvallisuusala sekä osa sosiaali- ja terveysalan opiskelijoista.

Varia Vehkala on mitoitettu noin 2 650 opiskelijalle ja 250 työntekijälle. Rakennuksen huoneistoala on 23 000 neliötä ja rakennuskustannusennuste 82 790 000 euroa.

Valtuustolle esitetään hyväksyttäväksi seuraavat asemakaavat

Myyrmäkeen Raappavuorentien ja tulevan Luhtitien (nykyisen Uomatien) risteykseen suunnitellaan uutta kerrostalokorttelia. Uudet rakennukset ovat julkisivultaan värikkäitä ja korkeimmillaan kahdeksankerroksisia.

Myyrmäkeen on tulossa myös uusi päiväkoti aivan Louhelan aseman lähelle. Asemakaavamuutos mahdollistaa nykyisen Patotien päiväkodin korvaamisen suuremmalla.

Varisto Luhtitien asemakaavalla mahdollistetaan Luhtitien jatkeen rakentaminen ja
pientaloalueen laajentaminen kadun pohjoispuolella. Uutta asuinrakentamista tulee 7000 k-m2 pääosin kaupungin maalle.

Puu-Kivistön suunnitelmat etenevät myös valtuustoon. Nyt käsiteltävä Puu-Kivistön aloituskortteleiden asemakaava mahdollistaa kahden monimuotoisen puurakenteisen asuinkorttelin sekä yhden uuden jalankululle ja pyöräilylle varatun katualueen toteuttamisen Kivistön keskustaan Ruusukvartsinkadun, Timanttikujan, Kehäradan ja Puuhelmenpuiston rajaamalle alueelle. Uusia asuntoja alueelle tulee noin 200.

Nähtäville päätettiin asettaa

Viertola ns. Mönkkösen kulman asemakaavamuutos, jolla mahdollistetaan liiketiloja sisältävän asuinrakennuksen rakentaminen. Vantaan ratikan linjauksen vuoksi tontista siirtyy noin 90 m2:n kokoinen alue katutilaksi. Tontille kaavoitetaan asumista ja liiketilaa yhteensä 2500 km2.

Julkaistu: 11.11.2019 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter