Sosiaali- ja terveyslautakunnalle ehdotetaan palvelusetelin käyttöönottoa palveluasumisessa

Sosiaali- ja terveyslautakunta käsittelee seuraavassa kokouksessaan maanantaina 4.11.2019 palvelusetelin käyttöönottamista ikääntyneiden palveluasumisessa.

Vantaalla ikääntyneiden asumispalvelut koostuvat sosiaalihuoltolain mukaisista palveluasumisesta ja tehostetusta palveluasumisesta sekä laitoshoidosta. Palveluasumisella tarkoitetaan palveluasunnossa järjestettävää asumista ja siihen liittyviä palveluja.

Tehostetun palveluasumisen asiakkailla on ollut mahdollisuus valita palveluseteli palvelun järjestämisen vaihtoehtona, mutta palveluasumisessa ei tätä vaihtoehtoa ole ollut. Palvelutarjonnan ja -tarpeen lisääntyessä on tunnistettu tarve myös palveluasumisen palvelusetelille, jolla kuntalaisten valinnanvapautta voidaan lisätä. Palveluasumisen palveluseteli kattaa Vantaan kaupungin palvelutarpeen arviointiin perustuvat asiakkaan säännöllisesti tarvitsemat kotihoidon- ja kotisairaanhoidon palvelut.

Apuvälineyksikön toiminta ehdotetaan siirrettäväksi HUS-apuvälinekeskukseen

Lautakunta käsittelee kokouksessaan 21.1.2019 uudelleen valmisteltavaksi palauttamansa esityksen apuvälineyksikön siirrosta HUS-apuvälinekeskukseen.

Apuvälinepalvelun järjestämistä on selvitetty kolmen mallin mukaan: 1) HUS:n järjestämänä kahdessa palvelupisteessä, 2) HUS:n järjestämänä yhdessä palvelupisteessä tai 3) palvelun jatkamista omana toimintana.

Katso esityslista kokonaisuudessaan paatokset.vantaa.fi.

Julkaistu: 31.10.2019 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter