Varian opiskelijoita sähkötekniikan opetustilassa

Opetuslautakunnassa Varian Vehkalan toimipisteen tarveselvitys

Opetuslautakunta saa 4.11. kokouksessaan hyväksyttäväkseen Varian Vehkalan toimipisteen tarveselvityksen. Vantaan kaupungin omistama, ammatillista peruskoulutusta ja oppisopimuskoulutusta järjestävä Vantaan ammattiopisto Varia toimii nykyisellään neljässä eri toimipisteessä; Hiekkaharjussa, Koivukylässä, Aviapoliksessa ja Myyrmäessä. Jatkossa toiminta halutaan keskittää kahteen toimipisteeseen.

Vantaan palveluverkkosuunnitelman 2018–2027 mukaisesti Varian tavoitteena on siirtyä kahden toimipisteen malliin, jossa toinen toimipiste sijaitsee Vehkalassa ja toinen Hiekkaharjussa. Keskittämisen tavoitteita ovat päällekkäisyyksien poistaminen opintotarjonnasta, toimintojen tehostaminen, laadukkaiden opetustilojen tarjoaminen kasvavalle opiskelijamäärälle sekä tilatehokkuuden parantaminen. Opetusaloista Vehkalaan siirtyvät Aviapoliksessa nyt sijaitsevat auto-, lentokone- ja logistiikka-alat sekä Myyrmäessä sijaitsevat tieto- ja tietoliikennetekniikka, matkailuala ja turvallisuusala. Lisäksi Vehkalaan sijoittuvat sähkö- ja automaatiotekniikka Myyrmäen ja Hiekkaharjun toimipisteestä sekä noin 60 % sosiaali- ja terveysalan opiskelijoista Koivukylän ja Myyrmäen toimipisteistä.

Tällä hetkellä Variassa opiskelee kaiken kaikkiaan noin 4000 opiskelijaa ja henkilöstöä on yli 300 henkeä. Uusi Varia Vehkalan toimipiste on mitoitettu noin 2 650 opiskelijalle ja 250 työntekijälle. Rakennuspaikka on kaupungin omistama 5,5 hehtaarin Vehkalantien tontti Länsi-Vantaalla, Vehkalan aseman sekä Kehä III-väylän ja Hämeenlinnan väylän risteyksen välittömässä läheisyydessä, hyvien liikenneyhteyksien varrella. Toimipisteen huoneistoala on 23 000 m2. Varia Vehkala on VTK Kiinteistöt Oy:n hanke ja sen rakennuskustannusennuste on 82 790 000 €.

Taloussuunnitelmaesityksessä 2020–2023 hanke on muutettu yksivaiheiseksi, mikä mahdollistaa nopean siirtymisen kahden toimipisteen malliin ilman opintoalojen väliaikaisia muuttoja tiloista toisiin. Tilojen käyttöönoton tavoiteajankohta on syyslukukauden alku 2024, asia 14.

Esityslistalla lisäksi muun muassa:

  • Opetuslautakunnan alaisen toiminnan määrärahamuutokset sivistystoimen vuoden 2019 talousarvioon, asia 7
  • Varian tuotekehitystyön erikoisammattitutkinnon oppisopimuskoulutuksen sopimustoimittajan valinta, asia 9
  • Rajatorpan koulun nimen muuttaminen, asia 12
  • Ylästön koulun opetussuunnitelman päivittäminen, asia 13

Esityslista kokonaisuudessaan paatokset.vantaa.fi

Julkaistu: 31.10.2019 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter