Talousarvio etenee kaupunginhallituksen käsittelyyn

Vantaan kaupunginhallitus käsittelee 28. lokakuuta vuoden 2020 talousarviota sekä taloussuunnitelmaa vuosille 2020–2023. Ensi vuosi näyttää vuotta 2019 paremmalta verotulojen ja valtionosuuksien palatessa normaalimmalle tasolle.

Vantaan kasvu jatkuu, ja kaupunki saa myös ensi vuonna lähes 4 000 uutta asukasta. Samalla lisääntyy palvelujen, kuten uusien päiväkotien, koulujen ja tehostetun asumisen, tarve.

Vuonna 2020 kaupungin, liikelaitosten ja rahastojen yhteenlasketut toimintatulot ovat 448 miljoonaa euroa ja toimintamenot 1 670 miljoonaa. Vuoden 2019 talousarvioon nähden toimintatulot kasvavat 0,8 prosenttia ja toimintamenot 4,1 prosenttia.

Kaupungin arvioidaan saavan kunnallisveroja 914 miljoonaa euroa vuonna 2020, mikä tarkoittaa 7,2 prosentin kasvua vuoden 2019 tilinpäätösennusteeseen nähden. Verotuoton suurehkoa kasvua selittää vuoden 2019 verokertymää alentavien verotilitysongelmien poistuminen.

Kaupungin arvioidaan saavan valtionosuuksia yhteensä 216 miljoonaa euroa vuonna 2020, mikä on 18,8 prosenttia vuotta 2019 enemmän. Verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus on Vantaalle ennakkolaskelman mukaan -38,5 miljoonaa euroa vuonna 2020.

Arvioitu vuosikate on 92,6 miljoonaa euroa ja poistot 114,7 miljoonaa. Vuoden 2020 talousarvion tilikauden tulos on -22,1 miljoonaa euroa.

Kaupungin vuoden 2020 investointimenot ovat 141,9 miljoonaa euroa ja investointiosan netto 136,9 miljoonaa. Tämän lisäksi investointiohjelma sisältää rahastojen 4,8 miljoonan euron investoinnit sekä liikelaitosten 2,3 miljoonan investoinnit. Vuoden 2020 kokonaisinvestoinneista pystytään rahoittamaan tulorahoituksella 63 prosenttia. Kaupungin lainakantaa varaudutaan nostamaan investointien rahoittamiseksi enintään 52 miljoonalla, jolloin pitkäaikainen lainakanta olisi noin 950 miljoonaa euroa vuoden 2020 lopussa.

Uudisrakentamiseen on vuodelle 2020 budjetoitu yhteensä 32 miljoonaa. Vuodenvaihteessa rakenteilla olevia hankkeita ovat Kaivokselan II ja Veturin päiväkodit sekä Myyrmäen urheilupuiston huoltorakennus. Kokonaan ensi vuonna rakennettavia hankkeita ovat Hevoshaan urheiluhallitilan ja Vapaalan päiväkodin paviljonki. Aloitettavia kohteita ovat Jokiniemen koulun laajennus lähiliikuntapaikkoineen, Leppäkorven koulun laajennus, Länsimäen päiväkoti ja Uomarinteen päiväkoti.

Määräraharahoitteisiin korjausrakennushankkeisiin on vuodelle 2020 budjetoitu yhteensä 40,6 miljoonaa euroa. Vuodenvaihteessa meneillään ovat Lasten ja nuorten kulttuurikeskus Orvokin peruskorjaus, Rajatorpan vanhan koulun perusparannus ja Västersundomin koulun peruskorjaus. Suurempia 2020 kokonaan toteutettavia korjaushankkeita ovat muun muassa Håkansbölen kartanon talousrakennusten korjaustyöt, Lehtikuusen koulun voimistelusalin peruskorjauksen loppuvaihe sekä Martinlaakson uimahallin julkisivujen korjaustyöt. Aloitettavia ja 2021 valmistuvia korjaushankkeita ovat Kilterin koulun muutos- ja korjaustyöt sekä Leppäkorven koulun muutostyöt. Korjauksia tehdään hoitopaikkojen väistötilojen järjestyessä muun muassa Louhelan, Ruokopillin ja Urheilupuiston päiväkodeissa.

Sisäilmakorjauksiin on budjetoitu 5 miljoonaa.

Vuonna 2020 vanhojen asuinalueiden katujen ja liikenneturvallisuuden parantamiseen on varattu noin 6 miljoonaa. Perusparannuskohteita ovat muun muassa Kuusikkotie Tikkurilassa, Perhotie Nikinmäessä ja Tavitie Korsossa. Vuosittain peruskorjataan leikkialueita noin miljoonalla eurolla, minkä lisäksi parannetaan koira-aitauksia ja valaistusta.

Mikäli kaupunginvaltuusto päättää Vantaan ratikan jatkosuunnittelusta, merkitsee se taloussuunnittelukaudella varautumista ratikan katu- ja toteutussuunnittelun menoihin yhteensä noin 19,5 miljoonalla eurolla.

Esitys vuoden 2020 talousarvioksi ja vuosien 2020–2023 taloussuunnitelmaksi on katsottavissa kokonaisuudessaan Talousarvio-sivullamme. Valtuusto päättää budjetista 11. marraskuuta.

Ensi vuoden veroprosentteja

Kokouksen asialistalla on myös ensi vuoden tulovero- ja kiinteistöveroprosentit. Kaupunginhallitus esittää, että valtuusto hyväksyy vuodelle 2020 seuraavat veroprosentit:

  • Tuloveroprosentti 19,00
  • Yleinen kiinteistöveroprosentti 1,00
  • Vakituinen asuinrakennus 0,41
  • Muu kuin vakituinen asuinrakennus 1,00
  • Voimalaitos 2,85
  • Rakentamaton rakennuspaikka 4,00

Kokouksen aiheisiin voit tutustua tarkemmin osoitteessa paatokset.vantaa.fi.

Julkaistu: 24.10.2019 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter