Vantaan ratikan suunnitelma teknisen lautakunnan käsittelyyn

Ratikka Kielotiellä

Havainnekuva Kielotieltä Tikkurilasta

Tekninen lautakunta kokoontuu 5.11. päättämään ratikan yleissuunnitelman hyväksymisestä. Yleissuunnitelma sisältää ehdotuksen ratikan reitistä, sen rakentamisen vaatimista muutoksista katualueisiin ja muuhun ympäristöön sekä liikennöinnin ratkaisuista. Yleissuunnitelma tekee myös näkyväksi ratikan mahdollisuudet Vantaan kasvun ja kehityksen suuntaajana tulevina vuosikymmeninä, kaupungin yleiskaavaluonnoksen mukaisesti.

Vantaan ratikka on noin 19 kilometriä pitkä raitiotielinja, jonka on suunniteltu kulkevan lentoasemalta Jumbon ja Tikkurilan kautta Hakunilaan ja siitä Länsimäen kautta Mellunmäen metroasemalle.

Ratikan reitti ja sen 26 pysäkkiparia muodostavat Vantaan kehityskäytävän, joka houkuttelee uutta asuntorakentamista ja palveluja korkeatasoisen joukkoliikenneyhteyden ympärille. Asukasmäärän kasvun ennustetaan ratikan vaikutusalueella olevan tulevina vuosikymmeninä huomattavasti suurempaa kuin kaupungissa keskimäärin. Vantaan yleiskaavan 2020 luonnoksen mukaan asukasmäärä kasvaa koko Vantaalla noin 95 000 asukkaalla eli yli 40 % vuoteen 2050 mennessä. Ratikan varrella asukasmäärä kasvaa lähes 37 000 asukkaalla eli noin 74 %.

Non-stop -palvelua lentoasemalle ja valmius 100 000 matkustajaan vuorokaudessa

Vantaan ratikan liikennöintimallissa ratikka olisi liikenteessä noin 21 tuntia vuorokaudessa, leväten vain aamuyöllä. Se palvelisi lentoasemaa ja matkalaukkujen kanssa saapuvia matkustajia kiireisimpinä aikoina non-stoppina. Myös muualla reitin varrella tähdätään korkeaan palvelutasoon, kuten ruuhka-aikoina 5 minuutin vuoroväleihin. Ratikka kulkee omalla kaistallaan lähes koko reitin, joten se pysyy aikataulussaan busseja paremmin. Autoliikenteen kanssa ratikka jakaa kaistan vain osalla Osuustietä, Rälssitietä ja Kielotietä. Ratikan varikko sijaitsisi Vaaralassa.


Vantaan ratikan ennustetut matkustajamäärät ovat kilometriä kohden yhtä korkeat kuin Raide-Jokerilla. Raitiotien matkustajamäärät nousevat pitkällä aikavälillä (vuonna 2050) yli 100 000 matkustajaan vuorokaudessa. Myös lyhyemmällä aikavälillä (vuonna 2030) matkustajamäärä on yli 80 000 matkustajaa vuorokaudessa. Vastaavalla reitillä kulkevan runkobussin matkustajamäärät ovat noin puolet pienempiä, joten sen palvelutaso ei pidemmällä aikavälillä, kaupungin kasvaessa riitä. Ratikan reittiä ryhdytään kuitenkin ensin liikennöimään runkobussilinjana 570, joka aloittaa vuonna 2021.

Ratikan rakentamisen on arvioitu maksavan 393 miljoonaa euroa. Vantaa on esittänyt hanketta osaksi valtion kanssa tehtävää, suurten infra-hankkeiden tukemiseksi ja asuntotuotannon edistämiseksi solmittavaa sopimusta (MAL-sopimus), jolloin valtio osallistuisi 30 % ratikan kustannuksista. Lisäksi hankkeelle haetaan EU:lta euroopanlaajuisen liikenneverkon kehittämiseen myönnettävää TEN-T -rahoitusta.

Rakentamisen yhteydessä parannetaan koko katualueen laatutasoa, sen valaistusta, esteettömyyttä ja kevyen liikenteen reittejä. Ratikkareitille tavoitellaan vehreää yleisilmettä, kuten nurmipintaista raidealuetta. Lisäksi reitin varrelle istutetaan runsaasti kaupunkipuita.

Ratikan arvioidaan vähentävän ainakin 5000 henkilöautomatkaa vuorokaudessa. Se mahdollistaa autottoman elämäntavan reittinsä varrella, ja on näin yksi Vantaan keskeisistä panostuksista kohti vuoden 2030 hiilineutraaliustavoitettaan.

Hankkeen eteneminen kohti liikennöintiä vuonna 2028

Nyt tehty yleissuunnitelma on laajin ja monialaisin Suomessa tähän mennessä tehdyistä pikaratikoiden yleissuunnitelmista keskittyen paitsi itse joukkoliikenneyhteyden toimivuuteen ja sen laatuun, myös visioon tulevaisuuden kaupungista. Suunnitelmaa tehtäessä on järjestetty useita yleisötilaisuuksia sekä nettikysely, jonka tulosten pohjalta suunniteltiin muun muassa pysäkkiverkostoa.

Yleissuunnitelma toimii pohjana tarkemmalle maankäytön suunnittelulle: reitin varrelle tehtäville asemakaavamuutoksille ja yksityiskohtaisille katusuunnitelmille.

Tekninen lautakunta päättää yleissuunnitelman hyväksymisestä, minkä jälkeen kaupunginhallitus ja -valtuusto päättävät loppuvuoden aikana toteutukseen tähtäävästä jatkosuunnittelusta. Tarkempi suunnittelu kestäisi noin neljä vuotta, minkä jälkeen rakentaminen alkaisi aikaisintaan vuonna 2024 ja raitiotien liikennöinti vuonna 2028.

Tekniselle lautakunnalle esitetään myös ratikan reitin Tikkurilan linjauksen osalta, että Ratakujaa pitkin kulkevan reittivaihtoehdon lisäksi tarkasteluun otetaan Lummetietä pitkin kulkeva reitti, joka olisi helpompi toteuttaa, mutta lisäisi jonkin verran matka-aikaa. Lopullinen reittilinjaus tehtäisiin näistä vaihtoehdoista ensi vuoden aikana.

Tutustu yleissuunnitelmaan: www.vantaa.fi/ratikka

Teknisen lautakunnan kokouksen esityslista julkaistaan 30.10. osoitteessa: http://paatokset.vantaa.fi

Julkaistu: 22.10.2019 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter