Valtuusto hyväksyi Kivistön kirkon kortteleiden kaavamuutoksen

Vantaan kaupunginvaltuusto hyväksyi 21. lokakuuta asemakaavamuutoksen, jolla mahdollistetaan Kivistön kirkon peruskorjaus ja laajennus sekä monimuotoisten asuinkortteleiden, pysäköintilaitoksen ja katualueiden toteuttaminen kasvavaan keskustaan.

Kaava-alueelle tulee arviolta 500–600 uutta asukasta. Asuinrakennukset ovat 2–7-kerroksisia. Laavatiehen rajautuvat rakennukset ovat ensisijaisesti kaksi- ja kolmikerroksisia pientaloja. Kerrosluvut kasvavat Sakastipuistoon päin. Kaikilla asuinkortteleilla on yhteiset korttelipihat, ja ensimmäisen kerroksen asunnoissa on pihoja ja puutarhoja. Jalankululle ja pyöräilylle varataan useita katualueita.

Suunnittelualue yhdistää Kivistön keskustan sekä niin sanotun Vanhan Kivistön pientaloalueen. Kivistön kirkon kortteleiden rakentaminen sijoittuu noin 300 metrin etäisyydelle Kivistön juna- ja linja-autoasemasta. Kaava-alueelle on laadittu taiteen konsepti. Taiteen teemana on tiili sen monissa muodoissa.

Kokouksen muita päätöksiä

Valtuusto käsitteli myös vuoden toista osavuosikatsausta, johon on kerätty tietoa muun muassa taloudesta, väestökehityksestä ja työllisyydestä tammi−elokuun ajalta. Katsauksessa vuosikatteeksi ennustetaan noin 60 miljoonaa euroa, joka alittaa talousarviossa oletetun noin 26 miljoonalla eurolla. Tulosennuste päätyy noin 57,1 miljoonan euron alijäämään (talousarvio 30,9 miljoonaa euroa). Heikko tulosennuste johtuu valtakunnallisista verotilitysten ongelmista. Katsaus merkittiin valtuustolle tiedoksi.

Kokouksen listalla oli lisäksi hallintosäännön muuttaminen. Kyseessä on toinen osa Uusi Vantaa -organisaatiouudistukseen aiheuttamista muutoksista hallintosääntöön. Valtuusto hyväksyi nyt muutospaketin, joka koskee pääasiassa kaupungin väliaikaista toimielinrakennetta ajalla 1.1.2020–31.5.2021 sekä toimielinrakennetta seuraavan valtuustokauden alusta 1.6.2021 lukien. Ensimmäinen osa muutoksista käsiteltiin huhtikuussa, katso tiedote. Organisaatiouudistus astuu voimaan vuoden 2020 alusta.

Myös muut listan asiat päätettiin esitysten mukaan tai pienin tarkistuksin. Kokouksen esityslista ja päätökset löytyvät osoitteesta paatokset.vantaa.fi.

Kokouksen suoran lähetyksen tallenne tulee katsottavaksi Vantaa-kanavalle.

Julkaistu: 21.10.2019 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter