Vastaa kyselyyn venäjän- ja arabiankielisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksista

Vantaan kaupunki selvittää syksyllä 2019 venäjän- ja arabiankielisten vantaalaisten vaikuttamis- ja osallistumismahdollisuuksia kaupungissa. Vastaa kyselyyn alla olevista linkeistä.

Vantaan kaupungin asukkaista 18,9 % puhuu äidinkielenään muuta kuin suomea tai ruotsia. Hyvinvoinnin ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi sekä kaupungin kehityksen varmistamiseksi on tärkeää, että kaikki asukkaat voivat osallistua kaupungin toimintaan ja päätöksentekoon. Siksi kaupunki selvittää syksyn aikana venäjän- ja arabiankielisten vaikuttamis- ja osallistumismahdollisuuksia. Selvitystyön tavoitteena on tuottaa tietoa ja syventää ymmärrystä venäjän- ja arabiankielisten vantaalaisten osallistumisen kimmokkeista ja esteistä sekä konkreettisia ehdotuksia toimenpiteistä, joilla kaupunki voisi tukea ja vahvistaa osallistumista tulevaisuudessa. Selvityksen käytännön toteutuksesta vastaa Cultura-säätiö ja se valmistuu joulukuussa 2019.

Yksi aineistonkeruumenetelmistä on laaja verkkokysely. Alla olevista linkeistä pääset vastaamaan kyselyyn venäjän tai arabian kielellä.

Vastaa kyselyyn arabiaksi

Vastaa kyselyyn venäjäksi

Kysely on suljettu, eikä siihen voi enää vastata.

Arabiaksi

Kyselyn saateteksti arabiaksi

Venäjäksi

Kyselyn saateteksti venäjäksi

Julkaistu: 21.10.2019 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter