ARA-asumisen Raivaaja-palkinto VAV Asunnot Oy:lle ja Vantaan kaupungille

VAV Asunnot Oy ja Vantaan kaupunki sekä Järvenpään Mestariasunnot ja Järvenpään kaupunki palkittiin ARA-Asumisen Raivaaja-palkinnolla esimerkillisestä työstä asumisen ja asunto-olojen kehittämisessä Yhdyskuntien uudistaminen 2016-2019 -projektin päätösseminaarissa 16.10.2019. ARA myöntää tunnustuspalkinnon kunta- tai vuokrataloyhteisölle esimerkillisestä toiminnasta asunto-olojen ja vanhan asuntokannan kehittämisessä. Palkinto jaettiin tänä vuonna toisen kerran.

VAV asunnot ja Vantaan kaupunki on yhteistyössä kehittänyt – ympäristönäkökulma edellä – alueiden kaavoitusta ja innovatiivista rakentamista Vantaalla. VAV Asunnot on toteuttanut ja kokeillut rakentamisen ja huollon teknisiä innovaatioita sekä edistänyt asuinkortteleiden järkevää korjaus- ja uudelleenrakentamista, minkä Vantaan kaupunki on mahdollistanut monipuolisella ja tehokkaalla kaavoitustyöllään.

VAV on rakennuttajan roolissaan panostanut vahvasti ekologiseen asuinrakentamiseen, minkä lisäksi VAV on kehittänyt yhteistyökumppaniensa kanssa erilaisia rakennusteknologisia innovaatioita. Innovatiivisen uudisrakentamisen lisäksi VAV on kehittänyt ja uudistanut vanhoja kiinteistöjään ja tonttejaan uudelleen- ja täydennysrakentamisen mahdollistamiseksi. Vanhoja kiinteistöjä puretaan uusien, energiatehokkaiden kotien tieltä mm. Tikkurilan Veturikujalla sekä Myyrmässä. Myyrmäen hanke on osa ARA:n Yhdyskuntien uudistaminen 2016–2019 -projektia.

Tiivistyvän kaupunkirakenteen kasvihuonekaasupäästöt ovat huomattavasti hajautuneen kaupunkirakenteen päästöjä vähäisemmät. Tehokkaampi maankäyttö ja ympäristöystävälliset rakentamisen ratkaisut yhdessä tukevat näin Vantaan tavoitetta olla hiilineutraali kaupunki vuonna 2030.

Aiheesta lisää VAV Asunnot Oy:n tiedotteessa.

Julkaistu: 17.10.2019 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter