Kesällä 2019 tehdyt koulujen ja päiväkotien sisäilmakorjaukset edenneet hyvin

Vantaan kesän 2019 merkittävimmät koulujen ja päiväkotien sisäilmakorjaushankkeet ovat pääosin valmistuneet korjaussuunnitelman mukaan koulutyön alkuun mennessä. Korjaukset pyrittiin mitoittamaan sellaisiksi, että ne saadaan toteutettua kesän aikana. Tässä onnistuttiin varsin hyvin.

Seuraavissa kouluissa on uusittu lattia- ja muita pinta-materiaaleja sekä tiivistetty rakenneosia. Muutamissa kouluissa on käyttäjien kanssa suunniteltu ratkaisuja korjausten jatkamisesta koulutyön aikana sisäisillä väistöillä ja Lummetien väistötiloja hyödyntäen.

 • Hiekkaharjun koulu: suunnitellut työt valmistuneet.
 • Kanniston koulu: suunnitellut lattiamateriaalien vaihtotyöt valmistuneet. Suuren pinta-alan takia korjaukset jatkuvat koulun kanssa sovittavalla tavalla. Koulu väistää pihan paviljonkiin, jossa päiväkotitoiminta on päättynyt.
 • Kytöpuiston koulu: suunnitellut työt valmistuneet.
 • Lehtikuusen koulu: 2018-2019 valmistuneiden tutkimusten perusteella on tehty kosteusvaurio- ja sisäilmakorjauksia. Havu-rakennuksen sisäilmakorjauksissa havaittiin kesän aikana vanhoja korjaamattomia asbestirakenteita, jotka viivästyttävät töitä. Koulun korjaukset jatkuvat koulutyön ohessa, töitä jatketaan koko vuosi. Muutama luokka siirtyy väistötiloihin toimintansa päättäneissä päiväkotitiloissa. Seuraavat korjausvaiheet aloitetaan syksyllä ja sovitaan koulun kanssa. Asbestin purkutyöt tehdään määräysten mukaisesti.
 • Martinlaakson koulu ja nuorisotila: suunnitellut työt valmistuneet.
 • Ruusuvuoren koulu: urakan aikana todettiin lisäkorjausta vaativia kohtia, jotka viivästyttävät työtä arviolta pari viikkoa koulun alusta. Koulu tiedottaa väistöjärjestelyistä.
 • Veromäen koulu: suunnitellut työt valmistuneet, korjauksia jatketaan myöhemmin koulun kanssa sovittavana ajankohtana.

Osakorjausten yhteydessä on tehty kosteus- ja sisäilmakorjauksia seuraavissa kohteissa:

 • Askiston koulu: suunnitellut kosteuskorjaukset valmistuvat. Liikuntasalin lattiaa koskevat tutkimustulokset on saatu kesällä ja niiden pohjalta tehtävät korjaustyöt ajoittuvat lukuvuodelle 2019-20.
 • Ilolan koulu: vuonna 2018 aloitetut korjaukset valmistuvat aikataulussa.
 • Kartanonkosken koulu: mittava remontti on valmistunut, kesällä on uusittu luokkien, käytävien ja keittön lattiapinnoitteita ja asvaltoitu parkkialue.
 • Varistonniityn päiväkoti: työt valmistuvat elokuun aikana.
 • Koskikujan päiväkoti: työt valmistuvat aikataulussa.
 • Solkikujan päiväkotiin suunnitellut korjaukset ovat siirtyneet syksylle, aikataulu on vielä avoinna. Sisäilmakorjaukset tehdään teknisten osakorjausten yhteydessä.

Lisäksi pienempiä sisäilman laatua parantavia korjauksia on toteutettu muiden muassa seuraavissa kouluissa:

 • Mikkolan koulu: oppilashuollon tilojen korjaukset valmistuvat elokuun aikana. Piharakennuksen lämpökeskuksen siirto on suunnitteluvaiheessa ja toteutetaan myöhemmin.
 • Peltolan koulu: auditorion korjaukset valmistuvat elokuussa. Teknisen työn tiloista löytyneet vesivuodot korjataan mahdollisimman pian elokuussa.

Rakennussiivous korjausten jälkeen

Tilakeskus on tilannut rakennussiivouksen kaikkiin korjauskohteisiin. Koska rakennustyöt valmistuvat usein vain hieman ennen koulun alkua, siivoukselle voi jäädä vain lyhyt aikaväli. Tilojen käyttäjiltä toivotaan ymmärrystä tilanteeseen.

Jos siivouksessa kuitenkin on huomautettavaa, käyttäjien on syytä antaa palaute siivousyritykseen, jotta tilanne saataisiin nopeasti kuntoon.

Ilmanvaihdosta säästöä heinäkuussa

Ilmanvaihtokoneet ovat olleet pois päältä suurimmassa osassa kouluja heinäkuun aikana energiansäästön vuoksi.

Koulun toiminta-aikana sisäilman laadun pitää kuitenkin olla mahdollisimman hyvää. Jos ilmanvaihto tuntuu toimivan huonosti, käyttäjien on syytä välittömästi ottaa yhteyttä huoltoon. Syynä voi olla esimerkiksi laitteen vikaantuminen. Auringonpaisteessa kuumentuviin tiloihin suositellaan perinteistä ikkunatuuletusta ja käyttäjien poistumista ulos välituntien ajaksi.

Vantaan kaupunki käy energiatehokkuudella ilmastonmuutosta vastaan. Tilojen energian käyttö on tärkeä osa tavoitteiden saavuttamista.

Julkaistu: 8.8.2019 
(muokattu: )