Vantaa hakee osallistujia kestävien elämäntapojen kokeiluun – haku on alkanut

Vantaa hakee kestävästä elämäntavasta kiinnostuneita kuntalaisia kuukauden mittaiseen kokeiluun, jonka aikana osallistujat kokeilevat tapoja hiilijalanjälkensä pienentämiseen. Osallistujien haku on alkanut ja jatkuu 31.8. saakka osoitteessa vantaa.fi/kiihdyttämö.

Kestävien elämäntapojen kiihdyttämö -nimisessä kokeilussa osallistujat laskevat aluksi asiantuntijoiden opastuksella oman hiili- ja materiaalijalanjälkensä, jotta oman kulutuksen lähtötaso saadaan selville. Hiilijalanjälki mittaa kulutuksen ilmastovaikutuksia, materiaalijalanjälki taas luonnonvarojen kokonaiskäyttöä. Kartoituksen jälkeen osallistujat ideoivat asiantuntijoiden avustuksella itselleen sopivia elämäntapamuutoksia, jotka voivat liittyä mihin tahansa kulutuksen vähentämisestä liikkumis- ja ruokavaliomuutoksiin. Uusia elämäntapoja kokeillaan käytännössä kuukauden kestävällä kokeilujaksolla 5.10. - 2.11. Lopuksi pidetään yhteenvetotyöpaja asiantuntijoiden ja kaikkien osallistujien kesken. Kokeiluun voivat hakea kaikki kiinnostuneet vantaalaiset kotitaloudet yhden hengen talouksista suurperheisiin.

”Toivomme mukaan osallistujia erilaisista kotitalouksista. Kestävien elämäntapojen kiihdyttämöllä Vantaa haluaa yhtäältä tukea eri elämäntilanteissa olevia kuntalaisia kestävän elämäntavan rakentamisessa, toisaalta saada tietoa siitä, miten voisimme kaupunkina tukea kuntalaisia vähähiilisissä valinnoissa”, kertoo Vantaalla kestävien elämäntapojen kiihdyttämöä koordinoiva Iina Heikkilä.

Kotitalouksien lisäksi kokeiluun haetaan mukaan myös kumppaniyrityksiä ja -yhteisöjä, jotka tarjoavat kestävän elämäntavan mahdollistavia palveluita tai tuotteita, kuten kestäviä ja edullisia liikkumistapoja, tehokkaita energiaratkaisuja tai kestäviä ruokavalintoja tukevia palveluita. Kumppaniyritykset voivat hyödyntää kokeilusta saamiaan tuloksia esimerkiksi omassa markkinoinnissaan tai kehitystyössään.Yrityksiä haetaan elokuun loppuun asti.

Lisätietoa kestävien elämäntapojen kiihdyttämöstä:

ympäristöasiantuntija Iina Heikkilä, 0503145685, iina.heikkila(at)vantaa.fi
vantaa.fi/kiihdyttämö

Vantaa tavoittelee hiilineutraaliutta vuoteen 2030 mennessä. Tavoitteeseen pääsemiseksi Vantaalle on laadittu pitkän aikavälin ympäristöohjelma – resurssiviisauden tiekartta. Ympäristövastuulliset kaupunkilaiset ovat tärkeä osa resurssiviisasta Vantaata. Kaupunki tarjoaa mahdollisuuksia kestävään arkeen asukkaille ja yrityksille sekä kehittää osallisuuden keinoja vastuullisuuden edistämiseksi.  

Julkaistu: 7.8.2019 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter