Lisärakentamista Stenbackan ja Smedsin tiloille (nro 181100)

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 20.04.2015
Kaava tullut voimaan 17.06.2015

Stenbackan ja Smedsin tiloille kaavoitetaan kuusi omakotitonttia sekä Ylästöntien katualue ja Martinkylänrannan virkistysalue. Sallittu asuntojen lukumäärä ei kasva.

Hankkeen kuvaus

Smedsin ja Stenbackan tilojen omistajat hakevat täydennysrakentamista siten, että asemakaavassa osoitettujen kolmen 200 k-m² suuruisen paritalon rakennusalan sijaan alueelle voidaan rakentaa kuusi 200 k-m² suuruista omakotitaloa. Hanke on yleiskaavan mukainen eikä lisää asemakaavassa sallittua asuntojen lukumäärää lentomelualueella.

Tästä asemakaavamuutoksesta 001943 on suoritettu MRL 62 §:n mukainen osallistuminen 20.10. – 30.11.2006. Lisäksi asemakaava sisältää Ylästöntien katualueen, mistä syystä asia käsitellään nyt asemakaavana 181100, Vantaanlaakso 11. Ylästöntien parantamissuunnitelma on ollut nähtävillä 4.2. – 5.3.2002 (Tielaitos). Vantaanlaaksontien ja Ylästöntien kiertoliittymä on jo rakennettu. Kun Ylästöntie on parannettu, katualue siirtyy kaupungille.

Kaavan nro 181100 asiakirjat

Kaavakartta ja määräykset (PDF)

Selostus (PDF)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 16.12.2013 (PDF)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (luonnos) 16.12.2013 PDF)

Lisätietoja

Timo Kallaluoto
aluearkkitehti
050 312 2132
timo.kallaluoto@vantaa.fi

Julkaistu: 20.4.2015 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter