Myyrmäen keskustaa kehitetään (nro 001925)

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 28.8.2017
Kaava tullut voimaan 18.10.2017

Myyrmäki

Asemakaavan muutoksessa esitetään tehokkaiden, korkeatasoisten ja omaleimaisten keskustakortteleiden rakentamista Paalutorin pohjoispuolelle ja Paalukylänpuiston reunalle.

Asemakaavamuutoksessa väliaikaisina pysäköintialueina toimineille rakentamattomille tonteille sekä Paalukylänpuiston reunaan esitetään kolmea keskustamaista asuinkorttelia, joihin sijoittuu

 • kahdestatoista kuuteentoista kerroksiset asuintornit

 • kahteen umpikortteliin lisäksi enintään kahdeksan kerroksisia asuinkerrostaloja
 • asuinrakentamista tulee yhteensä 33 400 k-m²
 • kivijalkaan sijoittuu yksikerroksista liike- ja palvelutilaa 2600 k-m²
 • kivijalkaan tehdään asumista palvelevia yhteistiloja
 • umpikortteleiden sisälle jää yhteiskäyttöiset piha-alueet
 • asukaspysäköinti tulee kortteleiden alle

Väliaikainen maanpäällinen pysäköinti, joka on sijoittunut rakentamattomille korttelialueille, siirtyy keskustan yleisiin, vajaakäyttöisiin pysäköintilaitoksiin. Uusien asuinkerrostalokortteleiden parkkipaikat tulevat kortteleiden ja katu- ja torialueiden alle maanalaiseen pysäköintilaitokseen. Torikauppiaita varten varataan maantasopysäköintiä.

Paalutori säilyy nykyisen kokoisena tapahtuma- ja kauppatorina. Paalutorin pohjoispuolelle tulee uusi toiminnallinen aukio, Ruukkutori, jossa Myyrmäenraitin ja Ruukkupolun kevyt liikenne kohtaavat. Paalukylänpuistoa kehitetään monipuolisena ulkotilana ja avokallion lakialue säilytetään.

Kilterin koulun tontin asemakaava ajantasaistetaan, merkintä muuttuu opetus- ja sosiaalista toimintaa palvelevien rakennusten korttelialueesta yleisten rakennusten korttelialueeksi, tonttitehokkuus e=0,50 ja suurin kerrosluku (III) säilyvät. Kilterin koulu suojellaan.

Myyrmäkitalo saa uuden korttelinumeron, sillä uusi jalankulkuun ja pyöräilyyn osoitettu katualue Artsinpolku erottaa tontin omaksi korttelialueeksi.

Ruukkukujan pysäköintilaitoksen ja radan itäpuolella terveysaseman korttelissa olevien autopaikkojen korttelialueiden sekä rautatiealueella olevalle yleisen pysäköintialueen käyttötarkoitukselle ei esitetä muutoksia.

Keskustan suunnittelun yhtenä merkittävä kriteerinä on ollut asuntojen rahoitus- ja hallintamuotojen monipuolisuus. Kortteleihin tulee asuntoja eri rahoitusmuodoilla:

 • omistusasumista (54,6% asuinkerrosalasta)
 • vapaarahoitteisia vuokra-asuntoja (24,4%)
 • valtion tukemia vuokra-asuntoja opiskelijoille (15%)
 • asumisoikeusasuntoja (6%)

Kaavan hakija ja maanomistus

Vantaan kaupunki on kaavan hakija ja omistaa alueen kiinteistot.

Kaavan valmisteluun osallistuneet

Kaupungin omien asiantuntijoiden lisaksi kaavaehdotuksen valmisteluun ovat osallistuneet Rakennusosakeyhtio Hartela, VVO-yhtyma Oyj, Helsingin seudun opiskelija-asuntosaatio (HOAS),Myyrmaki-liike, Asoasunnot Uusimaa Oy ja Citycon Oy seka suunnittelijakonsultteina arkkitehtitoimisto Innovarch Oy, WSP Finland Oy ja Trafix Oy.

Myyrmäen 3D-peli ja video

Myyrmäen keskustan suunnittelutyöstä on tehty 3D-malli. Malli on rakennettu kaavaluonnosvaiheessa ja suunnitelmat päivittyvät kaavatyön edetessä.

Tutustu malliin ja pelin tuloksiin osoitteessa mallikaupunki.fi/myyrmaki.

Peliin ja Myyrmäen 3D-malliin voi tutustua myös niitä esittelevällä videolla.

Sijainti kartalla

Katso kaavan sijainti Vantaan karttapalvelussa

Kaavan nro 001925 asiakirjat

Kaavakartta ja määräykset (PDF)

Selostus (PDF)

Julkisen ulkotilan yleissuunnitelma (PDF)

Liitemateriaali: Havainnollistavia kuvia (PDF)

Pysäköintiselvitys (PDF)

Tuuliselvitys (PDF)

Ilmastovaikutusten arvointi (PDF)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 2.2.2017 (PDF)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 29.4.2016 (PDF)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 21.8.2015 (PDF)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 12.07.2012 (PDF)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 08.03.2008 (PDF)

Lisätietoja

Anne Olkkola
asemakaavasuunnittelija

043 826 8456
anne.olkkola@vantaa.fi

Timo Kallaluoto
aluearkkitehti
050 312 2132
timo.kallaluoto@vantaa.fi

Julkaistu: 26.10.2017 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter